Consultări publice

ianuarie 13, 2023

ANUNȚ PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

Proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

–          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Până în data de 30 ianuarie 2023 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

–          email pe adresa: primarie@oradea.ro

–          fax la nr. 0259/437.544

–          poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

–          depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023”

 

 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut