Consultări publice

martie 25, 2024

CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA CU AUTOVEHICULE, ÎN PIAȚETE ȘI ZONE MODERNIZATE DESTINATE TRAFICULUI PIETONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

REGULAMENTUL PRIVIND OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA CU AUTOVEHICULE, ÎN PIAȚETE ȘI ZONE MODERNIZATE DESTINATE TRAFICULUI PIETONAL

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat: pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

Procedura de dezbatere /consultare publică este de 30 de zile lucrătoare, cu termen până la data de 10.05.2024.

Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 15.04.2024.
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face prin email pe adresa: camelia.tarcea@oradea.ro
Materialele transmise vor purta mențiunea:
„Recomandare pentru REGULAMENTUL PRIVIND OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA CU AUTOVEHICULE, ÎN PIAȚETE ȘI ZONE MODERNIZATE DESTINATE TRAFICULUI PIETONAL „

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut