Consultări publice

august 04, 2011

Dezbatere publică pentru susţinerea sportivilor cu performanţă

La iniţiativa grupului UDMR al Consiliului Local Oradea, se va elabora un proiect de Hotărâre care prevede măsuri de susţinere pentru pregătirea şi premierea acelor tineri sportivi care au rezultate deosebite.

Propunerea se va referi la categoria sportivilor care reprezintă

–         excelenţa sportivă orădeană

Denumire: Program de susţinere a excelenţei în sport – Campionii viitorului

Domenii care ar putea cuprinde această iniţiativă:

·        dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale (infrastructură clădiri, dotări, etc.) – propunerea dl. Hanţiu

·        asistenţă ştiinţifică

·        susţinerea financiară a pregătirii sportivului

·        susţinerea financiară la participarea sportivului la concursuri internaţionale

·        premiere pentru rezultate deosebite

Mijloace de finanţare

–         proiecte europene cu finanţare nerambursabilă – propuse şi depuse de Primăria Oradea sau cluburi sportive

–         parţial din Bugetul Local – propunere consilierul Huszar Istvan

Stabilirea criteriilor de clasificare a sportivilor cu scopul de a selecta pe cei care beneficiază de sprijin financiar – propus de Fejer Ivan

–         formarea unei comisii de specialitate care evoluează şi propune spre decizie Consiliului Local persoana beneficiarului

–         stabilirea criteriilor de evaluare

Atsfel, Primăria municipiului Oradea supune dezbaterii publice propunerea de proiect de Hotărâre, propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus se pot transmite pe adresa: r.biro@oradea.ro sau la secretariatul Cabinetului viceprimarului Biro Rozalia, la d-l Szikszai Tibor din cadrul Primăriei municipiului Oradea, până la data de 22 august 2011.

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut