Consultări publice

septembrie 05, 2011

Dezbatere publica privind aprobarea regulamentului pentru asigurerea salubritatii stradale la parcari in municipiul Oradea

Dezbaterea publica pe tema regulamentului de mai jos va avea loc in data de 22.09.2011 la ora 16.00 in Sala mare a Primariei Oradea

Observatii siinformatii se pot depune/cere de la sediul Politiei Locale Oradea, P-ta Unirii nr.1, cam. 46 sau prin mail: politia.locala@oradea.ro

 

REGULAMENT

Privind asigurarea salubrităţii stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea

 

Art.(1) Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în bune condiţii a operaţiunilor de salubritate stradală cum sunt: măturat mecanic, măturat manual, spălat mecanic de către operatorul local de salubritate;

 

            Art.(2)  Consiliul Local al municipiului Oradea şi Primarul municipiului Oradea prin structurile aflate în subordinea lor iniţiază reglementări şi exercită controlul privind respectarea normelor cu privire la asigurarea salubrităţii stradale în municipiul Oradea;

 

            Art.(3)  Proprietarii de autovehicule şi conducătorii de autovehicule au obligaţia de a nu parca/staţiona/opri în parcările publice, identificate prin anexa nr. 2, în zilele de MARŢI şi JOI, între orele 18-21şi semnalizate conform semnului identificat prin anexa 3;

 

            Art.(4)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 150

lei şi sancţiune complementară de blocare/ridicare a autovehiculului, parcarea/staţionarea/oprirea în parcările publice, identificate prin anexa 2, în zilele de MARŢI şi JOI, între orele 18-21, conform semnului identificat  prin anexa 3;

 

            Art.(5)  Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale şi a taxei speciale  stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum şi a cheltuielilor reprezentând contravaloarea operaţiunilor efectuate;

 

           Art.(6) Fapta prevăzută la art. 3 este constatată şi sancţionată de către agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale Oradea;

 

Art.(7) Prin derogare de la dispoziţiile HCL nr. 640/2006, abonamentele şi tichetele de parcare nu permit parcarea/staţionarea/oprirea în parcările publice identificate în anexa 2 a prezentului act normativ, în zilele de MARŢI şi JOI, între orele 18-21, conform semnului identificat prin anexa 3.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut