Consultări publice

august 26, 2016

Dezbatere Publica Privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

 

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Oradea propune  spre dezbatere  publica   textul complet al proiectului de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea insotit de nota de fundamentare privind necesitatea aprobării proiectului de Plan nr. 235900 din data de 18.08.2016.

            Proiectul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea a fost  publicat in data de 18.08.2016 pe site-ul  Primariei Municipiului Oradea, secțiunea Politici și Strategii ale Municipiului Oradea, http://www.oradea.ro/politici-si-strategii-ale-municipiului-oradea/planul-de-mobilitate-urbana-durabila-la-nivelul-popului-de-dezvoltare-urbana-oradea.

            Cetățenii Municipiului Oradea, reprezentanţii societăţii civile, operatorii de transport public, operatorii economici, precum și alte asociaţii legal constituite pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă,  la sediul Primariei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, 410100, Oradea, respectiv in format electronic pe adresa  de e-mail : plandemobilitate@oradea.ro, până la data de 20.09.2016.

            Persoanele desemnate să ofere informații cu privire la acest document strategic sunt:

   Dl. Barna Ciprian (telefon: 0259.408.821) și Dl. Guler Ovidiu (telefon:0748.795.277).

 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut