Consultări publice

ianuarie 31, 2020

Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal pentru zona centrală

Primaria municipiului Oradea anunță începerea consultării publice etapa II pentru plan urbanistic zonal privind zona construită protejată UTR – ZCP01 şi RLU aferent, pentru reglementarea detaliată a ZCP 01 – Zona Centrală,  conform cerintelor din  PUG aprobat cu HCL nr.501/2016.

Prin planul urbanistic zonal inițiat de către Primaria Municipiului Oradea, s-a studiat o parte din UTR-ZCP01, cu următoarele subzone:

– SZCP01/01 – Zona centrală – Piața Unirii – cu excepția str. Avram Iancu (tronsonul dintre P-ța Unirii și clădirea Isu Crișna);

–  SZCP01/02 – Orașul Nou Vest – cu excepția str. Avram Iancu (tronsonul dintre P-ța Unirii și clădirea Isu Crișana);

–  SZCP01/04 – Orașul Nou Sud;

–  SZCP01/20 – Olosig Vest;

–  SZCP01/31 – Piața Ferdinand – str. Republicii;

–  SZCP01/32 – Olosig – Centru – Parcul Traian;

Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementări asupra zonei, referitoare la:
a)organizarea reţelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Se vor face diferențieri de valoare a clădirilor, în funcție de grupa valorică în care sunt incluse (clădiri cu valoare arhitecturală deosebită supuse protecției locale , clădirile cu valoarea ambientală în context),  în sensul studierii mai amănunțite a anumitor grupuri de clădiri / clădiri izolate, sub aspectul valorii lor în contextul urban și al proiectelor publice de dezvoltare, precum și sub aspectul tipurilor de intervenții posibile asupra acestora, în vederea regenerării fondului construit, creșterii calității spațiului urban și dezvoltării sub aspect economic și urbanistic a zonei centrale, aspecte care nu au fost detaliate astfel în cadrul PUG.

Menționăm că procedura privind informarea publicului asupra propunerilor din PUZ cuprinde următoarele etape:

  1. Etapa I privind intenția de elaborare PUZ  care s-a derulat deja în perioada 03.06.2019-09.06.2019, în care publicul a comentat și și-a exprimat opinia la sediul Primăriei municipiului Oradea;
  2. Etapa II privind elaborare PUZ a cărei perioadă va începe în 06.02.2020 până în 01.03.2020, în care Primaria Municipiului Oradea va întreprinde următoarele acțiuni:

– anunț pe pagina de internet www.oradea.ro, la secțiunea: Planuri Urbanistice în perioada  06.02.2020-01.03.2020;

– anunț pe pagina de internet http://arhitectsef.oradea.ro la secțiunea „Planuri Urbanistice” Secțiunea Elaborare PUZ Zona Construită Protejată-ZCP01-Centru Istoric;

– panouri de informare montate în limitele zonei de studiu, pe panourile stațiilor mijloacelor de transport în comun din zona centrală;

– comunicate de presă;

– dezbatere publică, organizată la data de 12.03.2020, ora 16 în Sala Mare a Primăriei municipiului Oradea.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt d-na Camelia Ciente și d-na Alina Cadar, consilieri în cadrul Instituției Arhitect Șef – Compartimentul Urbanism și Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro.

 

 

 

 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut