Consultări publice

octombrie 06, 2015

Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Oradea, Direcția Economică aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

Proiectul de hotărâre se găseste pe site-ul www.oradea.ro la sectiunea Dezbateri Publice și la sediul Primăriei Municipiului Oradea  situat pe strada Piața Unirii nr.1-2.

Proiectul de hotărâre se poate obţine şi în copie, pe bază de cerere depusă la Ghișeul relații cu publicul din clădirea Primăriei Municipiului Oradea – Sala Ghişeelor.

În temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003, până la data de 05.11.2015 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul  primăriei Oradea, prin fax la numărul 0259/409400 sau prin e-mail la adresa primarie@oradea.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0259/437000, persoane de contact dir executiv Nadia Haș si director executiv adj. Sorin Iacob

Materialele transmise vor purta menţiunea: „ Referitor la proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016″.

 

Proiectul de hotărâre va fi discutat în dezbaterea publică organizată în data de joi, 05.11.2015, ora 16.30 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut