Consultări publice

martie 15, 2018

DEZBATERE PUBLICĂ – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în conditiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

–          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare până în data de 26 aprilie 2018.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privin proiectul supus dezbaterii publice: 30 martie 2018

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

–          prin fax la nr. 0259/437.544

–          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

–          depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019”.

În atașament pot fi consultate mai multe documente.

 

 

 

 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut