Consultări publice

aprilie 13, 2018

Forma finală a Proiectului privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în conditiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

Primăria Oradea aduce azi, 13 aprilie 2018, la cunoștință publică forma finală a Proiectului privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

Acesta poate fi consultat în atașament.

De menționat, că până la termenul de 30 martie 2018 (termenul final pentru depunerea sugestiilor/recomandarilor la proiectul de hotărâre) au fost depuse 2 propuneri: una de către grupul UDMR,  iar cealaltă de către S.C SIF HOTELURI S.A.

Față de forma inițială a proiectului de hotărâre, în forma finală s-au adus modificări doar în ceea ce privește bonificațiile acordate către persoanele fizice și juridice pentru plata cu anticipație a impozitelor.

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut