Consultări publice

august 02, 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

 

 

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următoarele proiecte de acte normative:

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023

 

 

 

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

–          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro – dezbateri publice

–          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse consultării publice: 24 august 2022.

 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

–          prin fax la nr. 0259/437.544

–          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

–          depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Materialele transmise vor purta mențiunea:

 

„Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022”

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut