Consultări publice

ianuarie 17, 2020

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publică:

 

 

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

 

 

Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

 

Proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

  • la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Până în data de 03 Februarie 2020 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

  • email pe adresa: primarie@oradea.ro

  • fax la nr. 0259/437.544

  • poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

  • depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Materialele transmise vor purta mențiunea:

 

„Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020”

 

 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut