Consultări publice

decembrie 10, 2010

Proiectul pentru reglementarea condiţiilor de punere pe piaţa (comercializării) a plantelor, substanţelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora în Municipiul Oradea

La iniţiativa consilierilor locali ai municipiului Oradea dl Hossu Bogdan şi dl.Szabo Jozsef a fost elaborat Proiectul pentru reglementarea condiţiilor de punere pe piaţa (comercializării) a plantelor, substanţelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora în Municipiul Oradea.

Potrivit prevederilor art.6 din Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administraţia publica, instituţiile publice interesate, agenţii economici interesaţi sau alte persoane interesate sunt aşteptate cu propuneri şi sugestii cu privire la acest proiect. Acestea se pot transmite pe adresa clmoradea@yahoo.com sau înregistrate la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Oradea, cam.23 până la  data de  20.12.2010.

În ataşament găsiţi proiectul de hotărâre si raportul de specialitate care contine expunerea de motive care au stat la baza iniţierii proiectului.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut