Trimite unui prieten

Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea

Joi , 24 Februarie 2022, 15:52

Exportă PDF - Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea Tipărește pagina - Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea Trimite unui prieten - Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următoarele proiecte:

Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local

Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice".

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 "La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, poate fi consultate:

-          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro - dezbateri publice

-          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice: 18 martie 2022

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

-          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

-          prin fax la nr. 0259/437.544

-          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

-          depuse la Centrul de relații cu publicul - Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Propunerile transmise vor purta mențiunea:

"Recomandare pentru Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local"

sau

"Recomandare pentru Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea"

 

 

 

 

Fișiere - Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea

Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator