Dezbateri publice

Dezbatere publică privind măsurile de supraimpozitare a cladirilor neingrijite pentru anul 2018

Primăria Oradea anunţă că joi, 8 iunie 2017, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică despre actualizarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor neîntreținute - 2017. Toţi(...)

DEZBATERE PUBLICĂ - PREZENTAREA PUBLICĂ A REZULTATELOR PRIVIND REFACEREA/REVIZUIREA HĂRȚII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI ORADEA REPREZENTÂND SITUAȚIA ANULUI 2016

Având în vedere obligaţiile administrațiilor publice locale prevăzute de Hotararea Guvernului nr. 321 / 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului, republicată și actualizată cu modificările și completările(...)

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ALE MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU ANUL 2017

Primăria Oradea anunţă că vineri, 24 martie 2017, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea, dezbaterea publică privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Oradea pentru anul 2017. Toţi(...)

Dezbatere publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURILE DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE ÎN SPAȚII SPECIAL AMENAJATE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE(...)

Dezbatere pentru aprobarea regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea aduce la cunoştinţa publică proiectul de hotărâre(...)

Dezbatere publica privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2017 Proiectul de hotărâre se găseste pe site-ul www.oradea.ro la sectiunea Dezbateri Publice și la sediul(...)

Dezbatere Publica Privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Oradea propune spre dezbatere publica textul complet(...)

Dezbatere publică privind proiectul de buget pe 2016

Primăria Oradea anunţă că joi, 28 ianuarie 2016, ora 16.30, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea dezbaterea publică privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2016. Toţi(...)

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator