Inițieri de achiziții

Elaborare (PAC/DTAC) proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT) asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor si executie lucrari pentru obiectivul de investiții Lucrari de interes public local pentru amenajarea de noi spatii verzi si pentru constructii cu carcater eductiv si sportiv – Amenajarea pista PUMPTRACK in Parcul Salca II’’

Cod unic:

CN1037542

Cod CPV:

45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)

Data publicării:

12.12.2021 11:00

Tip procedura:

Licitatie deschisa

Tipul contractului:

Lucrari

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

25.01.2022 15:00

923524.07

RON

Atribuita

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content