Inițieri de achiziții

Servicii de cercetare arheologică preventiva – ”Reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea zidurilor Cetăţii Oradea (bastioane, curtine şi contraescapă) în vederea introducerii în circuitul turistic – „Cetatea Oradea – Centru multicultural şi multiconfesional european – Etapa a IV –a, Reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea Bastioanelor Aurit si Rosu, a Curtinelor si Contraescarpei”

Cod unic:

CN1050830

Cod CPV:

71351914-3 - Servicii de arheologie (Rev.2)

Data publicării:

30.12.2022 19:00

Tip procedura:

Licitatie deschisa

Tipul contractului:

Servicii

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

06.02.2023 15:00

1150000

RON

Atribuita

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content