Inițieri de achiziții

Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor(PAC si POE) + Proiect Tehnic de Executie(PT) cu Detalii de Executie (DDE) pentru obiectivul „Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane”- Obiectul 2 si Executia Lucrarii „Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane”- Obiectul 2

Cod unic:

SCN1011420

Cod CPV:

45232140-5 - Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)

Data publicării:

10.08.2018 15:02

Tip procedura:

Procedura simplificata

Tipul contractului:

Lucrari

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

30.08.2018 15:00

653664.49

RON

Atribuita

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content