Inițieri de achiziții

“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Amenajare Coridor verde din strada Coriolan Pop in Cartierul Veteranilor”

Cod unic:

SCN1020430

Cod CPV:

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

Data publicării:

15.10.2018 13:34

Tip procedura:

Procedura simplificata

Tipul contractului:

Lucrari

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

31.10.2018 15:00

1692104.25

RON

Anulata

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content