Inițieri de achiziții

Elaborare servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor (faza Tema Proiectare + SF + PT + Doc. Avize + PAC + UE), pentru obiectivul de investiții: Lot 1 – „Extindere retele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacaloglu, str. Caporal Constantin Mușat, str. Ion Isaiu și str. Americii, municipiul Oradea” și Lot 2 – „Extindere și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Plantelor, str. Arinului, str. Abrudului, str. Episcop Radu Demetriu, str. Veteranilor din municipiul Oradea”

Cod unic:

SCN1077002

Cod CPV:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Data publicării:

15.10.2020 08:18

Tip procedura:

Procedura simplificata

Tipul contractului:

Servicii

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

27.10.2020 15:00

86000

RON

Atribuita

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content