Inițieri de achiziții

Execuție lucrări – Extindere retea canalizare menajera pe str. Zorelelor si str. Kiev cu statie de pompare ape uzate menajere si bransament electric, municipiul Oradea.

Cod unic:

SCN1109332

Cod CPV:

45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

Data publicării:

22.06.2022 09:17

Tip procedura:

Procedura simplificata

Tipul contractului:

Lucrari

Modalitate de desfasurare:

ONLINE

Modalitatea de atribuire:

Contract de achizitii publice

Data limita depunere:

07.07.2022 15:00

863317.63

RON

Atribuita

Vezi versiunea originala
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
BUILT WITH IN ROMANIA
© Copyright 2023
Skip to content