Hotărâri ale Consiliului Local

A N U N Ț !
Hotărârile Consiliului Local sunt publicate acum în format digital, în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea. Pentru a le viziualiza, vă rugăm să accesați următorul link: mol.oradea.ro

Nr. Titlu Data
0 / 2022 A N U N Ț Hotărârile Consiliului Local sunt publicate acum în format digital, în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea. Pentru a le viziualiza, vă rugăm să accesați următorul link: mol.oradea.ro 2 - 2022
181 / 2021 privind înlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2 - 2021
180 / 2021 privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 2 - 2021
179 / 2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului 2 - 2021
178 / 2021 privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” în conformitate cu O.U.G. 114 2 - 2021
177 / 2021 privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 676/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, in conformitate cu OUG 114 2 - 2021
176 / 2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost-beneficiu actualizată și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea” 2 - 2021
175 / 2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia 2 - 2021
174 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zona rezidentiala si parc public; Parcelare teren pentru locuinte individuale zona str.Valentina Bostina – str. Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:198603, Oradea 2 - 2021
173 / 2021 privind corectarea erorii materiale din plansa „06- Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, aferente P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.501/2016, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, din UTR Lip in UTR Et 2 - 2021
172 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea 2 - 2021
171 / 2021 privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltarea unei zone de activitati economice cu caracter industrial (Ei) si a unei zone de institutii si servicii (Is); Construire depozit logistic si birouri, str. Corneliu Baba, nr.cad.12225, nr.cad.162064 – Oradea 2 - 2021
170 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere, recompartimentare si reabilitare casa, 2 - 2021
169 / 2021 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, 2 - 2021
168 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 – Oradea 2 - 2021
167 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentatie publica str. Avram Iancu nr.12, nr. cad. 184240 – Oradea 2 - 2021
166 / 2021 privind modificarea capitolului III alin. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 983/26.11.2020 2 - 2021
165 / 2021 privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company 2 - 2021
164 / 2021 privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri 2 - 2021
163 / 2021 privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA 2 - 2021

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator