Hotărâri ale Consiliului Local

A N U N Ț !
Hotărârile Consiliului Local sunt publicate acum în format digital, în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea. Pentru a le viziualiza, vă rugăm să accesați următorul link: mol.oradea.ro

Nr. Titlu Data
142 / 2021 pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea, 2 - 2021
141 / 2021 pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021 în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L. 2 - 2021
140 / 2021 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L. 2 - 2021
139 / 2021 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
138 / 2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: „Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea” 2 - 2021
137 / 2021 pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Ana Ipătescu nr. 9, destinat activităților educative 2 - 2021
136 / 2021 pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu comercial situat în incinta Bazei Sportive”Ioșia” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică cu terasă 2 - 2021
135 / 2021 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului comercial de tip chioșc situat în incinta Sălii Sporturilor ”Antonio Alexe” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică 2 - 2021
134 / 2021 pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea 2 - 2021
133 / 2021 pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, 2 - 2021
132 / 2021 Hotărâre privind aprobarea eliminării unui criteriu de calificare pentru închirierea locuințelor aparținând Municipiului Oradea, gestionate de Direcția Patrimoniu Imobiliar 2 - 2021
131 / 2021 pentru repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019 2 - 2021
130 / 2021 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă” 2 - 2021
129 / 2021 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Moviliței” 2 - 2021
128 / 2021 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cântărețului” 2 - 2021
127 / 2021 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp,proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor 2 - 2021
126 / 2021 pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 72 mp - identificat cu nr. cadastral 209117, înscris în CF 209117 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2 - 2021
125 / 2021 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 71 mp - identificat cu nr. cadastral 209474 și înscris în CF 209474 - Oradea, situat în zona străzii Petru Maior 2 - 2021
124 / 2021 pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 68 mp, identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului 2 - 2021
123 / 2021 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 201 mp, identificat cu nr. cadastral 209203, înscris în CF 209203 - Oradea, situat în zona străzii Suișului 2 - 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator