Hotărâri ale Consiliului Local

A N U N Ț !
Hotărârile Consiliului Local sunt publicate acum în format digital, în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea. Pentru a le viziualiza, vă rugăm să accesați următorul link: mol.oradea.ro

Nr. Titlu Data
102 / 2021 pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 2 - 2021
101 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
100 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
99 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166872, înscris în CF 166872, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
98 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203589, înscris în CF 203589, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
97 / 2021 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203590, înscris în CF 203590, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
96 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205634, înscris în CF 205634, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
95 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205626,înscris în CF 205626, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
94 / 2021 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205644, înscris în CF 205644, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
93 / 2021 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205632, înscris în CF 205632, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2 - 2021
92 / 2021 pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuinţe 2 - 2021
91 / 2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str.Sovata – mal Crișul Repede” 2 - 2021
90 / 2021 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Pistă de biciclete, alee de acces auto, împrejmuire și racord la rețeaua de canalizare a clădirii vestiarului bazei sportive în zona străzii Codrilor – Ștrand Dinamo” 3 - 2021
89 / 2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU” 2 - 2021
88 / 2021 privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down” 2 - 2021
87 / 2021 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiana Laurențiu Alin, prin demisie si vacantarea locului deținut de acesta 2 - 2021
86 / 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2021, martie 2021 și aprilie 2021 2 - 2021
85 / 2021 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2021 2 - 2021
84 / 2021 privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2 - 2021
83 / 2021 pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului) 2 - 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator