Autorizări activități economice

Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează tuturor comercianților a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN 561 - restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea.

Taxa pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității se achită anticipat eliberării acesteia iar cuantumul taxei se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local.

Pentru unitățile de alimentație publică localizate în Pasajul Vulturul Negru, taxa pentru eliberarea autorizației/vizei anuale cuprinde suplimentar și o valoare variabilă (lei/mp/an) stabilită anual la în funcție de serviciile publice de salubritate asigurate suplimentar.

Taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberare și se plătește până la data de 31 martie a anului curent.

Pentru contribuabilii care organizează evenimente culturale live (muzică live, stand up comedy, teatru) taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității pentru anul curent va fi de 0 lei, în situaţia în care, în anul precedent, a organizat minim 50 de astfel de evenimente. Fac excepţie evenimentele private (nunţi, botezuri, majorate, zile de naştere) desfăşurate în locaţiile respective.

La cererea de eliberare a autorizației pentru desfășurarea activității se vor anexa: Formular cerere 

  • - Cerificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului
  • - Dovada titlului asupra imobilului și suprafața acestuia/contract vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de închieriere, după caz.
  • - Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate
  • - Declarație pentru tipul unității de alimentație publică și suprafața de servire
  • - Schița / releveu spațiu,
  • - Contract încheiat cu operatorii licențiați în servicii de salubrizare și dezinsecţie
  • - Copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinaţiei solicitate: spaţiu comercial, alimentaţie publică)
  • - Dovada plății
  • - Carte de identitate administrator
  • - Orarul de funcționare.

În cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 - 08:00 se va prezenta Poliției locale acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietăţii.

Orarul minim obligatoriu de funcționare pentru activitățile economice de la parterul imobilelor cu front la străzile cuprinse în zona centrală va cuprinde cel puțin:

a. În perioada 15 aprilie - 15 octombrie :
luni - sâmbătă în intervalul orar 11 - 19
duminică intervalul orar 12 - 18
b. În perioada 16 octombrie - 14 aprilie :
luni - sâmbătă în intervalul orar 11 - 17
duminică intervalul orar 12 - 17

În cazul pierderii sau degradării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii, eliberarea altei autorizaţii se face numai după achitarea taxei.

Cerere anulare autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii: descarca formular

Acordul de funcționare se emite exclusiv pentru activitățile comerciale declarate de către agenții economici, pentru fiecare punct de lucru.

Codurile caen pentru care este necesara solicitarea acordului de functionare sau autorizatiei sunt stabilite conform Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată (anexa - tabel cu clasificarea activitatilor din economia nationala - C.A.E.N.).

Pentru activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii, nu este necesar acord de functionare.

La cererea de eliberare a acordului de funcționare se vor anexa: Formular cerere

a. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

b. dovada titlului asupra imobilului

c. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate

d. dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcționare

e. contract încheiat cu operatorii licențiați în efectuarea serviciilor de salubrizare și dezinsecție

f. copie act identitate administrator

g. copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinaţiei solicitate: spaţiu comercial, alimentaţie publică)

h. releveu (schița spațiului) întocmită de arhitect (inginer)

În cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 - 08:00 se va prezenta Poliției locale acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietăţii.

Orarul minim obligatoriu de funcționare pentru activitățile economice de la parterul imobilelor cu front la străzile cuprinse în zona centrală va cuprinde cel puțin:

a. În perioada 15 aprilie - 15 octombrie :

luni - sâmbătă în intervalul orar 11 - 19

duminică intervalul orar 12 - 18

b. În perioada 16 octombrie - 14 aprilie :

luni - sâmbătă în intervalul orar 11 - 17

duminică intervalul orar 12 - 17

În cazul pierderii sau degradării acordului de funcţionare privind desfăşurarea activităţii, eliberarea altui acord se face numai după achitarea taxei.

Cerere anulare acord de funcţionare: Descarca formular

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut