Modalități de plată și de comunicare

La întocmirea ordinelor de plata sau a foilor de vărsământ plata specificați pe documentul de plată următoarele informații:

- datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)

- denumirea impozitului și contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA (informaţia  se  găseşte  in fisierul LISTA CONTURI IBAN 2023); 

- datele de identificare ale contribuabilului.

 La plățile efectuate către bugetul local, completarea rubricii Codul Unic de identificare este obligatorie, spre deosebire de plățile efectuate către furnizori (Electrica, Romtelecom etc.) unde este opțională.

Plățile care nu vor avea completat corect codul unic de identificare al Municipiului Oradea, vor fi refuzate spre procesare de către unitățile de Trezorerie, iar sumele se vor întoarce în contul plătitorului în decurs de 3-5 zile lucrătoare.

Diferența dintre plățile către bugetul de stat și plățile către bugetul local.

DEOSEBIRI

PRINCIPALE

ORDIN DE PLATĂ CĂTRE

BUGETUL LOCAL

ORDIN DE PLATĂ CĂTRE

BUGETUL STATULUI

BENEFICIARUL

PLĂȚII

Municipiul Oradea

 

 

Bugetul de stat

Codul Unic de Identificare

(CIF/ CUI)

BENEFICIAR

CIF/ CUI Municipiul Oradea - 4230487

 

CIF/ CUI Municipiul Oradea - 35372589

(Doar pentru plăți în contul

RO50 TREZ 076 502205 X016643)

CIF/ CUI al plătitorului Persoană Juridică

 

ori

 

CNP al plătitorului Persoană Fizică

Cum completez un ordin de plata?

1 - număr ordin de plată

2 - suma virată

3 - suma virată în litere

4 - numele și prenumele contribuabilului sau denumirea firmei

5 - codul numeric personal (persoane fizice) sau denumirea firmei (persoane juridice)

6 - adresa de domiciliu a contribuabilului sau sediul firmei

7 - contul bancar al plătitorului

8 - denumirea băncii la care este deschis contul bancar

9 - Municipiul Oradea

10 - 4230487

11 - contul aferent impozitului sau taxei virate

12 - Trezoreria operativă a Municipiului Oradea

13 - denumirea impozitului sau taxei și numele contribuabilului pentru care se efectuează plata

14 - data la care este virată plata

În această secțiune găsiți modalitățile de plată pe care le aveți la dispoziția dumneavoastră pentru achitarea impozitelor și taxelor locale datorate Municipiului Oradea, precum și lista conturilor IBAN ale taxelor și impozitelor locale.

- In numerar sau cu cardul la ghişeele nr.  21 - 27 , 5 - 8 din Sala Ghiseelor;

- Plata ON-LINE (internet)      

     - site-ul Municipiului Oradea - www.oradea.ro .  Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice, iar plata se realizează fără comision.

     - site-ul Ghiseul Virtual de Plati - www.ghiseul.ro .  Serviciul de plata se adreseaza doar persoanelor fizice, iar plata se poate face si fara autentificare

     - prin aplicația MobilePay pentru dispozitive mobile

- In numerar sau cu cardul la partenerii Municipiului Oradea - Poșta Română și CEC Bank:

     Prin Unităţile Direcţiei de Poştă

     - Str. Roman Ciorogariu nr. 12 - Oficiul nr. 1

     - Str.Piaţa Bucureşti nr. 3-Oficiul nr. 2

     - Str. Henrik Ibsen nr. 5 - Oficiul nr. 3

     - Str. Jules Cazaban nr. 34 - Oficiul nr. 7

     - B-dul Dacia nr. 110 - Oficiul nr. 9

     - Str. Dimitrie Cantemir nr. 85 - Oficiul nr. 10

     Unităţile C.E.C. Bank (orar L-V; 9:00-17:30):

     - Ghişeul  Sucursalei,  P-ţa Independenţei A3-A4

     - Ag. Nr.1 Oradea, Str. Seleuşului, Nr. 40

     - Ag. Nr.2 Oradea, Str. Republicii, Nr. 27

     - Agentia Dim.Cantemir ,Str. Dimitrie Cantemir - bl. C43

     - Agentia Ioşia- Nord , Str. Lăpuşului nr. 32/B

     - Agentia Nufărul , Str. Nufarului, Nr. 73

     - Agentia Decebal, B-dul Decebal nr. 21

     - Agentia Ştefan cel Mare, B-dul Ştefan Cel Mare - bl. D21

     - Agentia Transilvania, Str. Transilvaniei nr. 23

     - Agenţia nr.5  Oradea, B-dul Dacia nr. 108

- Prin ordin de plată sau foaie de vărsământ

Se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele:

- datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)

- denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA (informaţia  se  găseşte  in fisierul LISTA CONTURI IBAN 2023);

- datele de identificare ale contribuabilului.

 Conform prevederilor legale, persoanele fizice cu domiciliul în alte localități au obligația achitării proceselor-verbale de contravenție în contul unității administrativ-teritoriale (primăriei) de domiciliu, pentru a putea fi considerate ca fiind achitate în termen la unitatea administrativ-teritorială de domiciliu.

Tip contribuabil

Denumire

Număr termene de plată

Scadentă termen 1

Scadentă termen 2

Pers.Fizice

Impozit clădiri

2

31.mar

30.sep

Impozit mijloace de transport

2

31.mar

30.sep

Impozit şi taxă teren

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (firmă)

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (panouri)

2

31.mar

30.sep

Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t

2

31.mar

30.sep

Taxă vehicule lente

1

31.mar

 

Pers.Juridice

Impozit clădiri

2

31.mar

30.sep

Impozit mijloace de transport

2

31.mar

30.sep

Impozit teren

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (firmă)

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (panouri)

2

31.mar

30.sep

Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t

2

31.mar

30.sep

Taxă vehicule lente

1

31.mar

 

Taxa viza autorizatie

1

31.mar

 

 

Impozitul datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 

Impozitul este datorat pentru întregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate bunul impozabil la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 

Neachitarea la termen a obligațiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv."

Acordarea serviciilor la distanţă este unul dintre obiectivele specifice ale Direcției Economice din cadrul Primăriei Oradea în strategia de îmbunătăţire a relaţiei dintre contribuabili şi autoritatea fiscal locală.

 

Formular de înscriere

În prezent avem posibilitatea să transmitem în format electronic către dvs. documentele emise în mod uzual de Primăria Oradea pe suport de hărtie și de cele mai multe ori prin Poștă (decizii anuale de impunere, somații de plată, titluri executorii, popriri, înștiințare de restituire, înștiințare de compensare, etc).

 

Avantaje:

- Timp redus pentru primirea informațiilor

- Eliminarea deplasărilor inutile (la sediul Primăriei sau la oficiul postal)

- Reducerea costurilor de tipărire, trimiteri poștale, etc.

 

În viitorul apropiat vom extinde serviciile online/electronice oferite contribuabililor care ale comunicarea electronica a documentelor, prin dezvoltarea unui spatiu virtual, similar ANAF. Prin această platformă, pe baza unui acces securizat (autentificare prin numărul de telefon) se vor putea transmite informații/documente de dumneavoastră către Primăria Oradea.

 

În plus, serviciul de comunicare electronica va include pe lângă transmiterea prin email și transmiterea de notificări şi anunţuri prin SMS privind operațiunile realizate pe contul dvs.

Suntem la dispoziția dvs. in Sala ghișeelor din Primăria Oradea (Piramidă), după următorul program:

- de luni până joi: 8:00 - 18:00

- vineri: 8:00 - 15:30

Program de audiențe (cam. 104 etaj 1):

- Marți: 10:00 - 12:00 - persoane fizice

- Joi: 10:00 - 12:00 - persoane juridice

Nu este necesară înscrierea prealabilă!

Pentru orice informații și nelămuriri legate de impozitele și taxele locale ne puteți contacta:

- în scris la adresa Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică, P-ța Unirii, nr.1, cod poștal 410100

- prin intermediul aplicației Oradea City Report - secțiunea Impozite și taxe

- la următoarele numere de telefon sau adrese de e-mail:

     - primarie@oradea.ro pentru transmiterea de cereri/documente/solicitări care vor fi înregistrate automat în registratura primăriei și veți primi număr de înregistrare

     - Alte aspecte care nu necesită înregistrare în registratura primăriei:

Director executiv

Eduard Florea - 0259/437.000, interior 185, etaj 1, cam. 107, eflorea@oradea.ro

 

Director executiv adjunct

Sorin Iacob - 0259/437.000, interior 162, etaj 1, cam. 104,  sorin.iacob@oradea.ro

 

Șef Serviciu Impunere persoane juridice

Zenovia Pavel - 0259/437.000, interior 128, etaj 1, cam. 105, zenovia.pavel@oradea.ro

 

Șef Serviciu Impunere persoane fizice

Adrian Ficuț - 0259/ 437.000, interior 104, etaj 1, cam. 105, adrian.ficut@oradea.ro

 

Șef Serviciu Încasări - Compensări

Ofelia Legman - 0259/437.000, interior 158, parter, cam. 3, ofelia.legman@oradea.ro

Șef Serviciu executare silită

Gabriel Torjoc - 0259/437.000, interior 108, parter, cam. 4, gabrieltorjoc@gmail.com

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut