Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1055694 / 26.05.2023 Denumire contract:Execuție lucrări pentru obiectivul: Construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si birouri, Str.Parcul Traian nr.12A-14, nr.cad.168044, 205870, Oradea

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1055694 / 26.05.2023Denumire contract:Execuție lucrări pentru obiectivul: Construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si birouri, Str.Parcul Traian nr.12A-14, nr.cad.168044,(...)

S-a publicat anunt de participare CN1055721 din 28.05.2023 cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14

S-a publicat anunt de participare CN1055721 din 28.05.2023 cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14 Cod unic 4230487/2023/39 Data limita de depunere a ofertelor in SEAP este(...)

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 229676 DIN 25.05.2023

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 229676 DIN 25.05.2023La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participareIn baza art. 104 alin. 1 litera c) din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența(...)

ANUNT DE INTENTIE NR. 105557/19.05.2023 - Achizitionare energie electrica pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Oradea - Cod unic 4230487/2023/42

ANUNT DE INTENTIE NR. 105557/19.05.2023 Autoritatea contractanta Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Oradea - cod unic 4230487/2023/42 Cantitatea: 14.678 MWh(...)

Primăria Municipiului Oradea Organizează licitație publică cu plic închis: Inchiriere teren pentru amplasare terase – T15, în suprafață totală de 37 mp situate în Piața Unirii, pe domeniul public al Municipiului Oradea

Primăria Municipiului Oradea Organizează licitație publică cu plic închis 1) Informatii privind autoritatea: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, P-ța. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO(...)

S-a publicat anunt de participare CN1054994 din 10.05.2023

S-a publicat anunt de participare CN1054994 din 10.05.2023 cu privire la: Execuție lucrări - Reabilitare fațade și învelitoare, reparații tâmplărie, semnalistică firmă și organizare de șantier, imobil str. Piața(...)

ANUNT DE TRANSPARENTA \\

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte, la achizitia Serviciilor de mentenanta la sistemele de supraveghere video aferente Serviciului Administrare Baze Sportive si Agrement din cadrul(...)

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 192255/09.05.2023 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art. 104 alin. 1 litera c) din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI1003047 din SEAP

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 192255/09.05.2023La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participareIn baza art. 104 alin. 1 litera c) din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor -(...)

Licitatie publica inchiriere imobile cu destinatia de locuinta

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica inchiriere imobile cu destinatia de locuinta - Sesiunea a II - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de(...)

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator