Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

Anunt de transparenta - banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea

APROBAT Primar Florin Birta Nr. inregistrare: 240878 din 29.06.2022 ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1043818/17.06.2022 din 17.06.2022

S-a publicat anunt de participare nr. CN1043818/17.06.2022 din 17.06.2022 cu privire la: Executie lucrari de: „Reabilitare fațade exterioare și reparații învelitoare la imobilul situat în Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1043431/05.06.2022 din 21.04.2022

S-a publicat anunt de participare nr. CN1043431/05.06.2022 din 21.04.2022 cu privire la: Acord cadru pentru- Servicii de verificare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de „Construire, modernizare, reabilitare(...)

Vânzare imobil cladire format din 4 corpuri in suprafata construita desfasurata de 1.528 mp și terenul aferent în suprafață de 1.835 mp situat în Oradea, str. Evreilor Deportati nr. 32-34

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica vanzare imobil 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: (...)

Inchirere 9 spatii spatii comerciale, în suprafață totală de 1.539,36 mp

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a II - a 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: (...)

Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a II - a 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: (...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042173 din 04.05.2022

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042173 din 04.05.2022 cu privire la: Acord cadru pentru Servicii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea- Lot 4 Sector 4 care nu sunt in(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042172 din 04.05.2022

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042172 din 04.05.2022 cu privire la: Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042175 din 04.05.2022

S-a publicat anunt de participare nr. CN1042175 din 04.05.2022 cu privire la: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centru de Transport Intermodal", Cod unic: 4230487/2022/35 (...)

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator