Trimite unui prieten

Anunt de transparenta - banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea

Joi , 30 Iunie 2022, 12:06

Exportă PDF - Anunt de transparenta - banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea Tipărește pagina - Anunt de transparenta - banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea Trimite unui prieten - Anunt de transparenta - banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea

 

                                                                                                                   APROBAT

                                                                                                                   Primar

                                                                                                                  Florin Birta

 

Nr. inregistrare: 240878 din 29.06.2022

                                                                                            

                                                                                                     

ANUNT DE TRANSPARENTA

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de banci de odihna pentru dotarea spatiilor publice din Municipiul Oradea

1. Valoarea estimata totala a achizitiei: 126.050,00 lei fara TVA;

2. Codul CPV: 39113600-3 - Banci;

3. Sursa de finanţare: Capitolul 67.02.05.03, articol bugetar 20.05.30 buget local (Programul activitatii de intretinere spatii verzi, poz. 21 Achizitii mobilier urban)

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor;

5. Documentul justificativ:

- incheierea unui contract de achizitie publica             √

- factura                                                                        □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate se vor prezenta arhivate cu parola prin e-mail: mirabela.catana@oradea.ro, strucurate astfel:

 Scrisoarea de inaintare, continand:

1. Documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR;

2. Propunerea tehnica, inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini; 

3. Propunerea financiara.

PROPUNEREA TEHNICA

1

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.

Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.

PROPUNEREA FINANCIARA

2

Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

 

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 07.07.2022, ora 12:00

9. Data stabilita pentru  comunicarea parolei de acces la documentatie de  catre ofertanti si accesarea ofertelor de catre reprezentantii autoritatii contractante in 07.07.2022 in intervalul orar 12:00 - 13:00 prin e-mail mirabela.catana@oradea.ro

10. Note generale:

Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota 3: Se solicita:

1. Prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;

2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar, autoritatea contractanta  isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.

Nota  4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii nr. 98/2016.

Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.

Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail: mirabela.catana@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

 

Sef  Serviciu Achizitii Publice                                       Consilier Serviciu Achizitii Publice

Mihaela Nastea                                                            Mirabela-Stefania Catana

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator