Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

Vineri , 25 August 2023, 11:46

Exportă PDF - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8 Tipărește pagina - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8 Trimite unui prieten - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

 

ANUNT DE TRANSPARENTA

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la:

PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele:

LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42;

LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

 

1.    Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Oradea

2.     Numărul de identificare al autoritatii contractante: 4230487

3.    Adresa autoritatii contractante: str. Piata Unirii, nr. 1, Mun. Oradea, jud. Bihor

4.    Codul NUTS al locului principal de prestare: RO111

5.    Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: mirabela.catana@oradea.ro 

6.    Scurtă descriere a Acordului Cadru: servicii de paza prin incheierea unui Acord Cadru pe 3 ani. Locaţiile determinate la data încheierii prezentului contract generează un nr. de:

LOT 1 - 4 posturi  posturi fixe;

LOT 2 - 3 posturi fixe.

7.     Valoarea totală estimată este dupa cum urmeaza:

Acord-Cadru LOT 1: 642.606,72 lei fara TVA, defalcat astfel:

LOT 1: 642.606,72 lei fara TVA/3 ani, respectiv:

 • 214.593,12 lei fara TVA/an in primul an;
 • 214.006,80 lei fara TVA/an in al doilea an;
 • 214.006,80 lei fara TVAan in al treilea an;

Acord-Cadru LOT 2: 466.124,40 lei fara TVA, defalcat astfel:

LOT 2: 466.124,40 lei fara TVA/3 ani, respectiv 155.374,80 lei fara TVA/an.

8.    Sursa de finanţare: Bugetul DASO, capitol 680206, art. 200130, in limita existentei creditelor bugetare pentru aceasta destinatie

9.    Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de paza

10.  Termenul pentru prestarea serviciilor

LOT 1: servicii de paza la sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42

 • Anul 1 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 214.593,12 lei fara TVA;
 • Anul 2 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 214.006,80 lei fara TVA;
 • Anul 3 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 214.006,80 lei fara TVA;

LOT 2: servicii de paza la sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

 • Anul 1 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 155.374,80 lei fara TVA;
 • Anul 2 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 155.374,80 lei fara TVA;
 • Anul 3 - contract subsecvent pe 12 luni, in valoare de 155.374,80 lei fara TVA;

11.  Durata Acordului Cadru:  3 ani.

12.  Condițiile de participare:

-        Contractul de achiziție publică NU este rezervat unor ateliere protejate;

-        Executarea serviciului NU este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

-        Solicitarile de clarificari pot fi facute pana in a 10-a zi de dinainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in a 5-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.

13.  Descrierea principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată (Instructiuni privind garantiile solicitate, Instructiuni privind oferta, Instructiuni privind criteriul de atribuire, Instructiuni privind evaluarea ofertelor, Reguli de evitare a conflictului de interese, Stabilirea ofertei castigatoare, Instructiuni privind notificarea rezultatului procedurii, Instructiuni privind anularea procedurii de atribuire, Instructiuni privind semnarea contractului de achizitie publica, Instructiuni privind procedura de remedii) se regasesc in documentul „Instructiuni pentru ofertanti" atasat prezentului anunt de transparenta.

14.  Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 11.09.2023 ora 12:00

15.  Data stabilita pentru  comunicarea parolei de acces la documentatie de catre ofertanti si accesarea ofertelor de catre reprezentantii autoritatii contractante este 11.09.2023 in intervalul orar 12:00 - 13:00 la adresa de e-mail mirabela.catana@oradea.ro. Netransmiterea parolei de acces a ofertei, in termenul stabilit de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei.

16.  Note generale:

Nota 1:  NU se accepta oferte alternative la oferta de baza;

Nota 2:  NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota 3: Se solicita:

1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;

2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire. In caz contrar, autoritatea contractanta  isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.

Nota  4: Prezenta achizitie se deruleaza conform Instructiunilor pentru ofertanti atasate anuntului de transparenta.

Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate anuntului de transparenta, pe site-ul www.oradea.ro.

Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si prin e-mail: mirabela.catana@oradea.ro. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

 

Fișiere - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator