Trimite unui prieten

Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, situate in municipiul Oradea, str.Eugen Lovinescu, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale

Miercuri , 20 Septembrie 2023, 9:56

Exportă PDF - Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, situate in municipiul Oradea, str.Eugen Lovinescu, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale Tipărește pagina - Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, situate in municipiul Oradea, str.Eugen Lovinescu, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale Trimite unui prieten - Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, situate in municipiul Oradea, str.Eugen Lovinescu, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie cu plic inchis - Sesiunea a XVII-a

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

    Municipiului Oradea, cu sediul in municipiul.Oradea, Piata Unirii  nr. 1, judetul Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, int. 223; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.

2. Informatii generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie concesionate:

    Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, inscrise in CF 210140, nr.cad. 210140 cu 250 mp, CF 210141 nr.cad. 210141 cu 357 mp, CF 210152, nr.cad. 210152 cu 480 mp, CF 210153, nr.cad. 210153 cu 485 mp, CF 210154, nr.cad. 210154 cu 490 mp si CF 210155, nr.cad. 210155 cu 495 mp, situate in municipiul Oradea, zona Calea Clujului, FN, din Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale, conform HCL al municipiul Oradea nr. 686 din 30.08.2021, HCL al municipiul Oradea nr.687 din 30.08.2021 si temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019.      

3. Informatii privind documentatia de atribuire:

se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

- la cerere de la sediul institutiei, Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1 sau

- prin consultarea site-ului www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul proprietarului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

 - Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1,  Municipiului Oradea, municipiul Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor sau

- descarca de pe site-ul primariei www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

- 40 lei / exemplar, ce se achita numerar sau cu cardul la caseria institutiei,

- gratuit daca se descarca de pe site-ul www.oradea.ro,.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari:

03.10.2023, ora 10:00.

4.  Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

11.10.2023, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Municipiului Oradea, municipiul Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

     se depun intr-un singur exemplar, intr-un singur plic sigilat, format A4.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor cu  documentele de calificare:

11.10.2023 ora 13:00, Municipiul Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala  201, etaj 2.

6. Denumire, adresa, numarul de telefon, telefax, si/sau adresa de e-mail ale instantei competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.10, judetul Bihor,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:

     15.09.2023.

 

 

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator