Trimite unui prieten

Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023

Marti , 5 Septembrie 2023, 14:57

Exportă PDF - Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023 Tipărește pagina - Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023 Trimite unui prieten - Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023

Municipiului Oradea
organizeaza licitatie cu plic inchis

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiului Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie concesionate:
Suprafața totala de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 - Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, apartine domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023 si temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:
- la cerere de la sediul institutiei, Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1 sau
- prin consultarea site-ului www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul proprietarului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
- Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1, Municipiului Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor sau
- descarca de pe site-ul primariei www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:
- 40 lei / exemplar, ce se achita numerar sau cu cardul la caseria institutiei,
- gratuit daca se descarca de pe site-ul www.oradea.ro,.
3.4. Data limita pentru solicitare clarificari:
18.09.2023 ora 09:00.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
27.09.2023, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiului Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
se depun intr-un singur exemplar, intr-un singur plic sigilat, format A4.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:
27.09.2023 ora 13:00, Municipiul Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala 201, etaj 2.
6. Denumire, adresa, numarul de telefon, telefax, si/sau adresa de e-mail ale instantei competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, jud.Bihor, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:
04.09.2023.

 

Fișiere - Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator