Trimite unui prieten

Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință

Marti , 10 Mai 2022, 13:09

Exportă PDF - Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință Tipărește pagina - Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință Trimite unui prieten - Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie publica - Sesiunea a II - a

 

1.  Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

     Primăria Municipiului Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul în mun. Oradea, Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.

2.  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

37 de imobile cu destinația de locuință, în suprafață totală de 1.786,79 mp, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, conform caietului de sarcini, HCL nr. 101 din 24.02.2022, HCL nr. 350 din 28.04.2022 și în baza OUG nr. 57 din 03.07.2019, art. 332-333.  

      3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, secțiunea - licitații.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii  nr. 1, jud. Bihor.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

Dacă se ridică de la sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.05.2022 ora 9:00.

4. Informații privind ofertele:

     4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:

     31.05.2022, ora 11:00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghișeele 1-2.

     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

     Se depun într-un singur exemplar.

5.  Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

     03.06.2022, ora 9:00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei:

     Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10,

     tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

     05.05.2022.

 

 

 

Fișiere - Inchiriere 37 de imobile cu destinația de locuință

Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator