Trimite unui prieten

Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată ale UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Făgetului, Soarelui, Adevărului și Moviliței

Vineri , 25 August 2023, 14:57

Exportă PDF - Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată ale UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Făgetului, Soarelui, Adevărului și Moviliței Tipărește pagina - Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată ale UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Făgetului, Soarelui, Adevărului și Moviliței Trimite unui prieten - Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată ale UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Făgetului, Soarelui, Adevărului și Moviliței

Municipiului Oradea
organizeaza licitatie cu plic inchis

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiului Oradea, cu sediul in municipiul.Oradea, Piata Unirii nr. 1, judetul Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, int. 223; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul vanzarii, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandute:
- teren in suprafata de 950 mp identificat cu nr. cadastral 211709, înscris în CF nr. 211709 - Oradea (nr. de inventar 002973), situat pe str. Fagetului, nr.10D1;
- teren in suprafata de 3162 mp identificat cu nr. cadastral 213678, înscris în CF nr. 213678 - Oradea (nr. de inventar 029282), situat pe str.Soarelui, FN;
- teren in suprafata de 230 mp identificat cu nr. cadastral 215802, înscris în CF nr. 215802 - Oradea (nr. de inventar 028742), situat pe str.Adevarului, nr.70;
- teren in suprafata de 386 mp identificat cu nr. cadastral 214932, înscris în CF nr. 214932 - Oradea (nr. de inventar 028741), situat pe str.Adevarului, nr.120; și
- teren in suprafata de 377 mp identificat cu nr. cadastral 211102, înscris în CF nr. 211102 - Oradea (nr. de inventar 029316), situat pe str.Movilitei, nr/17;
terenuri ce apartin domeniului privat al municipiului Oradea, conform HCL al municipiul Oradea nr. 609/31.07.2023 si temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:
- la cerere de la sediul institutiei, Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1 sau
- prin consultarea site-ului www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul proprietarului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
- Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 1, Municipiului Oradea, municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor sau
- descarca de pe site-ul primariei www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:
- 40 lei / exemplar, ce se achita numerar sau cu cardul la caseria institutiei,
- gratuit daca se descarca de pe site-ul www.oradea.ro,.
3.4. Data limita pentru solicitare clarificari:
07.09.2023, ora 9:00.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
15.09.2023, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiului Oradea, municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
se depun intr-un singur exemplar, intr-un singur plic sigilat, format A4.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:
15.09.2023 ora 14:00, Municipiul Oradea, loc.Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala 201, etaj 2.
6. Denumire, adresa, numarul de telefon, telefax, si/sau adresa de e-mail ale instantei competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.10, judetul Bihor, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:
22.08.2023.

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator