Trimite unui prieten

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea

Vineri , 4 August 2023, 13:06

Exportă PDF - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea,  Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea Tipărește pagina - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea,  Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea Trimite unui prieten - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea,  Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea

Municipiul Oradea
organizeaza licitatie publica - Sesiunea a IV - a

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Municipiul Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul in mun. Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea, astfel:
1. Imobil in suprafata totală de 239,05 mp, Corp C, parter, sălile C EP 20-23, 34;
2. Imobil in suprafata totală de 129,85 mp, Corp C, etaj I, sălile C EI 16-17;
3. Imobil in suprafata de 62,75 mp, Corp C, etaj II, sala C EII 03;
4. Imobil in suprafata de 124,40 mp, Corp C, etaj II, sala C EII 05;
5. Imobil in suprafata totală de 124,75 mp, Corp C, etaj II, sălile C EII 07-08;
6. Imobil in suprafata de 57,10 mp, Corp C, etaj II, sala C EII 09;
7. Imobil in suprafata totală de 107,15 mp, Corp K, parter, sălile KP 02-03,
8. Imobil in suprafata de 54,55 mp, Corp K, parter, sala KP 09,
9. Imobil in suprafata de 74,30 mp, Corp K, parter, sala KP 11,
10. Imobil in suprafata de 48,30 mp, Corp K, parter, sala KP 12,
11. Imobil in suprafata totală de 105,10 mp, Corp K, parter, sălile KP 16-18, KP 20-23.
Inchirierea se face conform caietului de sarcini, HCL Oradea nr. 85/31.01.2023, HCL Oradea nr. 150/23.02.2023 si in baza OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:
Daca se ridica de la sediul institutiei: 40 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.08.2023 ora 9:00
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:
29.08.2023, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1 si 2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
01.09.2023, ora 10:30, Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.
6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor.
tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
04.08.2023.

Fișiere - Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator