Trimite unui prieten

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar

Vineri , 4 August 2023, 13:04

Exportă PDF - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar Tipărește pagina - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar Trimite unui prieten - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar

Municipiul Oradea
organizeaza licitatie publica - Sesiunea a IV - a

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Municipiul Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul in mun. Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar, astfel:
1. Imobil in suprafata de 16,32 mp, identificat prin CF 150695-C1-U38, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 1;
2. Imobil in suprafata de 19,57 mp, identificat prin CF 150695-C1-U20, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 5.
3. Imobil in suprafata de 28,67 mp, identificat prin CF 150695-C1-U21, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 6;
4. Imobil in suprafata de 11,90 mp, identificat prin CF 150695-C1, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 10;
5. Imobil in suprafata de 23,67 mp, identificat prin CF 150695-C1-U37, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 17/A;
6. Imobil in suprafata de 34,94 mp, identificat prin CF 150695-C1, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 17/B;
7. Imobil in suprafata de 220,60 mp, identificat prin CF 182558-C1, str. Piata Unirii nr. 2-4;
8. Imobil in suprafata de 146,88 mp, identificat prin CF 182558-C1-U34, str. Piata Unirii nr. 2-4;
9. Imobil in suprafata de 47,75 mp, identificat prin CF 182558 - C1-U35, str. Piata Unirii nr. 2-4;
10. Imobil in suprafata de 146,30 mp, identificat prin CF 201975, str. George Baritiu nr. 16;
11. Imobil in suprafata de 116,20 mp, identificat prin CF 187927 - C1 - U8, str. Simion Barnutiu nr. 22, ap. 14;
12. 4 imobile in suprafata totala de 1.221,50 mp, identificate prin CF 72526, str. Jean Calvin nr. 5;
13. Imobil in suprafata de 291 mp, identificat prin CF 214054, str. Ion Bogdan nr. 33B;
14. Imobil in suprafata de 196,60 mp, identificat prin CF 175901, str. Ioan Budai Deleanu nr. 1;
15. Imobil in suprafata de 92,48 mp, identificat prin CF 3874, str. Republicii nr. 49;
16. Imobil in suprafata de 49,75 mp, identificat prin CF 20225, str. General Gheorghe Magheru nr. 21;
17. Imobil in suprafata de 37,70 mp, identificat prin CF 188923, str. Episcop Mihai Pavel nr. 8;
18. Imobil in suprafata de 93,42 mp, identificat prin CF 154107, str. Moscovei nr. 9;
19. Imobil in suprafata de 400,50 mp, identificat prin CF 150308, str. Piata Unirii nr. 1;
20. Imobil in suprafata de 124,39 mp, identificat prin CF nr. 201654, str. Primariei nr. 34;
21. Imobil in suprafata de 164,37 mp, identificat prin CF nr. 150542, str. Independentei nr. 11;
22. Imobil in suprafata de 30,88 mp, identificat prin CF nr. 3692, str. Piata 1 Decembrie nr. 4-6;
23. Imobil in suprafata de 77,21 mp, identificat prin CF nr. 153630, str. Piata Unirii nr. 7;
24. Imobil in suprafata de 13,76 mp, identificat prin CF nr. 191725, str. Aleea Strandului nr. 3A.
Inchirierea se face conform caietului de sarcini, HCL Oradea nr. 40/28.01.2020, HCL Oradea nr. 295/27.04.2020, HCL Oradea nr. 486/25.06.2020, HCL Oradea nr. 654/30.08.2021, HCL Oradea nr. 517/23.06.2022, HCL Oradea nr. 519/23.06.2022, HCL Oradea nr. 1044/24.11.2022, HCL Oradea nr. 1043/24.11.2022, HCL Oradea nr. 1045/24.11.2022, HCL Oradea nr. 1400/22.12.2022, HCL Oradea nr. 132/23.02.2023, HCL Oradea nr. 309/27.04.2023, HCL Oradea nr. 458/29.06.2023 si in baza OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:
Daca se ridica de la sediul institutiei: 40 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.08.2023 ora 9:00
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:
29.08.2023, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1 si 2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
01.09.2023, ora 10:00, Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.
6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor.
tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
04.08.2023.

Fișiere - Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator