Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat anunt de participare nr. SCN1131510 / 19.09.2023 cu privire la: LOT 1 - Servicii de curatenie si igienizare la imobilul Oraselul Copiilor, str. Corneliu Coposu nr. 8, Oradea; LOT 2 – Servicii de curatenie in parcari etajate si parcari cu bariere

S-a publicat anunt de participare nr. SCN1131510 / 19.09.2023 cu privire la: LOT 1 - Servicii de curatenie si igienizare la imobilul Oraselul Copiilor, str. Corneliu Coposu nr. 8, Oradea; LOT 2 - Servicii de curatenie in parcari etajate si(...)

S-a publicat Anuntul de participare numar : CN1059642 / 16.09.2023 Denumire contract: Executie de lucrari: LOT 1 \\\\

S-a publicat Anuntul de participare numar : CN1059642 / 16.09.2023Denumire contract:Executie de lucrari: LOT 1 "Reabilitare fațade și învelitoare la imobilul situat în Oradea, str.Aurel Lazăr nr. 3" LOT 2 "Reabilitarea(...)

S-a publicat anunt de participare CN1059594 din 15.09.2023

S-a publicat anunt de participare CN1059594 din 15.09.2023 cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14 Cod unic 4230487/2023/39 Data limita de depunere a ofertelor in SEAP este(...)

Concesionarea suprafeței de 3442 mp teren identificata cu nr.cadastral 216216 înscris in CF 216216 – Oradea, din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, aparținând domeniului privat al mun. Oradea, conform HCL nr.608/31.07.2023

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată ale UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Făgetului, Soarelui, Adevărului și Moviliței

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42; LOT 2: sediul Adapostului de Noapte din str. Gutenberg, nr. 8

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect incheierea unui acord cadru pe 3 ani pentru servicii de paza la obiectivele: LOT 1: sediul(...)

Concesionare suprafeța de 3442 mp teren identificata cu nr. cadastral 216216 înscris în CF 216216 – Oradea din vecinătatea străzii Ion Mihalache, mun.Oradea, în vederea construirii unei hale pentru activități economice industriale, apartind domeniului privat al mun. Oradea

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 327444 DIN 16.08.2023 - Reparatii – Inlocuire acoperis la Blocul de microgarsoniere – str. Moreni, nr. 2, Oradea

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 327444 DIN 16.08.2023 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art. 104 alin. 1 litera c) din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența(...)

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - 11 spatii comerciale, apartinand domeniului public al Municipiului Oradea, identificate prin CF 195411 și CF nr. 195413, situate in Cetatea Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 41, municipiul Oradea

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a IV - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul(...)

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica – 27 spatii comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a IV - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul(...)

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica – 25 imobile cu destinatia de locuinta, situate in Oradea, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a IV- a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului, în suprafaţă de 4.247 mp, înscris în CF 214084 - Oradea, situat în zona str. Nufărului - str. Nicolae Șova, în vederea construirii unei parcări etajate cu spații comerciale la parter

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1) Informatii privind autoritatea contractuala: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,(...)

S-a publicat Anuntul de participare cu numărul: [CN1057790/27.07.2023].

S-a publicat Anuntul de participare cu numărul: [CN1057790/27.07.2023].Denumire contract: Lucrări suplimentare necesare a se realiza in vederea finalizarii lucrarii - Regenerare urbana a terenului situat pe strada I.C.Bratianu, cadastral(...)

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator