Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat anunt de participare CN1057803 din 28.07.2023

S-a publicat anunt de participare CN1057803 din 28.07.2023 cu privire la: "Achizitionarea a 30 parcometre noi alimentate cu energie solara cu tastatura alfanumerica pentru introducere numar inmatriculare auto, cu cititor card contactless,(...)

S-a publicat anunt de participare CN1057720 din 26.07.2023

S-a publicat anunt de participare CN1057720 din 26.07.2023 cu privire la: Execuție lucrări "LOT 1 - Reabilitare fațade și învelitoare la imobilul situat în Oradea, str.Aurel Lazăr nr. 3"; "LOT 2- Reabilitarea fațadelor,(...)

ANUNT privind procedura de selecție oferte avand ca obiect ,, servicii de acordare credit bancar’’

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de selcție oferte'' pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect servicii de acordare credit (finanțare rambursabilă) -linie de finanțare, în valoare de(...)

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1056243/15.06.2023.

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1056243/15.06.2023. Denumire contract: Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru:Lot 1 - Parc fotovoltaic pe strada Matei Corvin, destinat comercializarii de energie electricLot 2(...)

Anunt inchiriere spatii cu alta destinatie

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a III - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul(...)

Anunt inchiriere locuinte

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a III - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1055610 / 25.05.2023

S-a publicat anunt de participare nr. CN1055610 / 25.05.2023 cu privire la: LOT 1 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Implementarii si Supervizarea Lucrarilor, pentru obiectivul de investitii Reabilitarea sistemului de termoficare(...)

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1055694 / 26.05.2023 Denumire contract:Execuție lucrări pentru obiectivul: Construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si birouri, Str.Parcul Traian nr.12A-14, nr.cad.168044, 205870, Oradea

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1055694 / 26.05.2023Denumire contract:Execuție lucrări pentru obiectivul: Construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si birouri, Str.Parcul Traian nr.12A-14, nr.cad.168044,(...)

S-a publicat anunt de participare CN1055721 din 28.05.2023 cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14

S-a publicat anunt de participare CN1055721 din 28.05.2023 cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14 Cod unic 4230487/2023/39 Data limita de depunere a ofertelor in SEAP este(...)

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 229676 DIN 25.05.2023

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 229676 DIN 25.05.2023La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participareIn baza art. 104 alin. 1 litera c) din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența(...)

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator