Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat anunt de participare CN nr.1053584 din 29.03.2023

S-a publicat anunt de participare CN nr.1053584 din 29.03.2023 cu privire la: Servicii de asistență tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport(...)

Anunt licitatie inchiriere SPATII - 21.04.2023

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a II - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

Anunt licitatie inchiriere spatii CETATE - 21.04.2023

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a II - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

S-a publicat anuntul de participare referitor la - Furnizare prin inchiriere de echipamente pentru activitatea de tiparire si servicii accesorii de mentenanta/service, furnizare piese si consumabile gratuite necesare pentru activitatea de copiere, listare, scanare din cadrul Primariei Oradea, pentru o perioada de 36 luni, Cod unic inregistrare: 4230487/2023/8

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1053446/24.03.2023. Denumire contract: Furnizare prin inchiriere de echipamente pentru activitatea de tiparire si servicii accesorii de mentenanta/service, furnizare piese si consumabile(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1053091 / 16.03.2023 cu privire la: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona Iosia-Sud”

S-a publicat anunt de participare nr. CN1053091 / 16.03.2023 cu privire la: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1052873 / 10.03.2023

S-a publicat anunt de participare nr. CN1052873 / 10.03.2023 cu privire la: LOT 1 - Achizitia de dezinfectanti si materiale pentru dezinfectare in cadrul proiectului: „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat din(...)

Concesionare 2 loturi de teren cu suprafata de 434 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 215251 si 215252–Oradea situate pe strada Bethlen Gabor, in vederea construirii unor locuinte individuale

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

ANUNT DE TRANSPARENTA - PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect achizitia serviciilor de paza și protecție la obiectivele din subordinea Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar

Nr inregistrare: 110973 din 03.03.2023 ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la: PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect achizitia serviciilor de paza și protecție la obiectivele(...)

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european - Etapa IV - tronsonul 3.2. Bastionul Craisorul - Consolidarea si restaurarea zidurilor bastionului Craisorul si amenajarea platformei lui

S-a publicat Anuntul de participare numar nr. : CN1052041/16.02.2023. Denumire contract: Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1051755 din data de 08.02.2023

S-a publicat anunt de participare nr. CN1051755 din data de 08.02.2023 cu privire la: Acord cadru pentru: Servicii de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si(...)

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator