Trimite unui prieten

Educaţie şi cultură

Exportă PDF - Educaţie şi cultură Tipărește pagina - Educaţie şi cultură Trimite unui prieten - Educaţie şi cultură

Instituţii de învăţământ

În plan local, educaţia se realizează atât în unităţi de stat, cât şi în unităţi de învăţământ privat. Învăţământul de stat se desfăşoară într-un număr de 16 şcoli primare, 24 de licee şi o universitate. Învăţământul preuniversitar orădean se bazează pe un singur liceu privat, iar cel universitar pe 3 unităţi: Universitatea Agora, Universitatea Emanuel şi Universitatea Creştină Partium. În învăţământul preuniversitar orădean se educă aproximativ 35.000 elevi, iar în Universitatea Oradea sunt şcolarizaţi aproximativ 28.000 studenţi.

Universitatea din Oradea funcţionează cu 18 facultăţi, acestea oferind pieţei muncii personal calificat în mai multe domenii de activitate. Cele 18 facultăţi sunt: Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Facultatea de Arte Vizuale, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionale, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Muzică, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Textile şi Pielărie.   Instituţia de învăţământ superior oferă  specializări la învaţământ universitar de licenţă: 53 de domenii cu 124 specializări,  specializări la învăţământul postuniversitar (fără doctorat): 121,   domenii de doctorat (Inginerie electrică, Inginerie industrială, Energetică, Economie, Medicină, Biologie, Istorie, Geografie, Filologie): 9

Centru de cercetare de interes internaţional - Centrul Internaţional de Instruire în  Geotermalism

Centre de cercetare de interes naţional - Centru de Studii asupra Transformărilor Sociale şi Centru de Studii şi Analize Teritoriale

Centre de cercetare instituţionalizate de interes local - Centru de Cercetare în Sisteme Informatice Distribuite, Centru de Cercetare şi Inginerie Tehnologică în Conversia Energiei Electromagnetice, Centru de Cercetări Interdisciplinare Educaţie - Cultură – Societate, Centru de Cercetare a Schimbărilor Culturale Naţionale în Contextul Globalizării, Centru de Cercetare în Tehnologia Informaţiei, Electronică şi Automatică, Centru de Cercetare în Analiza Reală şi Complexă, Centru de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, Institutul de Istorie şi Studii Euroregionale, Centru de Cercetare Managementul Proceselor Energetice, Centru de Fizică a Materialelor, Centru de Cercetări, Proiectări în Domeniul Energiilor nepoluante, Centru de Cercetare şi Creaţie Artistică. 

Şcoala de Arte „Francisc Hubic” reprezintă pentru orădeni instituţie importantă de învăţământ artistic pentru tineret şi adulţi, în domeniile muzicii vocale şi instrumentale, pentru muzică clasică, populară şi uşoară, pentru arte plastice şi coregrafie(dans clasic şi dans modern). Ea, prin activităţile propuse, este cea mai importantă formatoare de educaţie şi talente artistice din Oradea.

La nivel preşcolar şi şcolar educaţia pentru cultură şi prin cultură a pierdut serios ca şi cuantum în ultimul deceniu, cercurile literare, cele artistice, ansamblurile de dansuri moderne sau populare ale şcolilor aproape au dispărut. Această misiune educaţională, în spiritul iubirii pentru artă şi cultură, a fost oarecum transferată spre Palatul Copiilor, iar mai recent spre Orăşelul Copiilor. Graţie programelor locale pentru cultură, tineret şi învăţământ, acest domeniu cu restrângerile şi incoerenţele de rigoare, a avut la îndemână un sprijin financiar binevenit.

 

Instituţii de cultură

Teatrul Regina Maria este o instituţie de cultură cu o veche tradiţie în care se susţin spectacole în limbile română şi respectiv maghiară. Spectacolele sunt asigurate de trupele profesioniste de teatru „Iosif Vulcan” şi „Szigligeti” (deservite de un număr de 75 persoane, actori, regizori, scenografi). Spectacolele se desfăşoară atât în sala principală, care are 650 de locuri cât şi în sala Studio, aflată în imediata vecinătate a Teatrului şi care are 50 de locuri.

Teatrul pentru copii şi tineret „Arcadia” s-a născut la iniţiativa unui grup format din entuziaşti iubitori şi doritori ai teatrului de păpuşi, într-una dintre cele mai vechi clădiri din Oradea, Hanul Arborele Verde.  În decursul anilor, Teatrul ARCADIA s-a afirmat datorită producţiilor sale ca fiind una dintre cele mai de seama instituţii de profil din România, aici desfăşurându-şi activitatea în timp mari creatori, artişti ce au căpătat un renume internaţional. Activitatea este desfăşurată în două săli de spectacole, una de 201 de locuri (ce se poate extinde până la 250 locuri), iar cealaltă mai mică de 100 locuri.

Filarmonica din Oradea (Str. Moscovei nr.3) Funcţionează actualmente cu  cu trei secţiuni diferite. Acestea sunt Orchestra simfonică, Ansamblul artistic profesionist „Crişana”, şi respectiv Ansamblul de dansuri populare maghiare ”NAGYVÁRAD”. Repertoriul orchestrei simfonice este bine reprezentat şi vast, cuprinzând lucrări aparţinând compozitorilor preclasici, clasici şi romantici, dar şi capodoperele de gen ale  secolului 20, susţinând 55 de spectacole pe an. Corul filarmonicii orădene este relativ tânăr însă a căpătat o experienţă serioasă în ultimul deceniu. 

Ansamblul artistic profesionist „Crişana” are o tradiţie de nu mai puţin de jumătate de secol.  În componenţa sa intră: solişti vocali, solişti instrumentişti, echipa de dansuri populare şi orchestra. Folclorul bihorean având o bună priză la publicul din ţară şi străinătate, dar şi măiestria acestui ansamblu, face ca el să susţină o intensă activitate artistică cu participări la numeroase spectacole, emisiuni de televiziune, festivaluri şi turnee internaţionale de folclor.     

Ansamblul Artistic Folcloric Profesionist „Nagyvárad”. Acesta este recent înfiinţat, în luna februarie a anului 2002 datorită iniţiativei şi sprijinului acordat de către conducerea locală a minorităţii maghiare, mai ales ca o necesitate a valorificării folclorului tradiţional şi nu numai. În prezent, din componenta ansamblului fac parte trei solişti vocali, şase instrumentişti şi şase perechi de dansatori.  Ansamblul Nagyvárad şi-a făcut deja un nume, chiar şi un renume, fiind a cincea formaţie profesionistă maghiară din ţară. 

Biblioteca judeţeană „Gheorghe Şincai”. Este o bibliotecă publică de nivel judeţean, cu profil tradiţional enciclopedic în formarea colecţiilor şi ale bazelor sale de date, având un bogat fond de patrimoniu şi documentar, de peste o sută de mii de unităţi de evidenţă, din totalul colecţiilor, de aproximativ 636 743 unităţi de inventar. Noul sediu (inaugurat în 25 octombrie 2007), o clădire impresionantă de 5.000 mp, este nou, frumos aranjat, bine aerisit, primitor, cu un spaţiu generos, cu acces la tehnologiile moderne (32 de locuri acces internet), pe scurt o instituţie total adaptată mileniului III. Ea este prezentă în viaţa locuitorilor zonei prin cele cinci filiale (Ioşia, Decebal, Dacia, Medicină şi Băile Felix ).

Revista de cultură Familia. Înfiinţată de Iosif Vulcan în 1865, cu scopul de a răspândi cultura română în Transilvania, revista Familia a găzduit în anul următor apariţiei debutul lui Mihai Eminescu, cu poezia „De-aş avea”. A apărut la început la Pesta, iar apoi, începând cu anul 1880, la Oradea. Revista a avut patru serii, cea de-a cincea datând din anul 1965 până în prezent. 

Muzeul Ţării Crişurilor. Este unul din marile complexe muzeale ale României. Această unitate cultural-ştiinţifică deţine peste 300.000 de exponate vizibile şi active, însă în „custodia” sa se găsesc peste 900.000 unităţi de evidenţă, care formează un patrimoniu cultural şi intercultural de o valoare spirituală şi materială inestimabilă. El funcţioneză cu patru secţii (ştiinţe naturale, istorie, etnografie, artă) şi trei filiale: Muzeul memorial „Iosif Vulcan”, Muzeul memorial „Ady Endre” şi Casa memorială „Aurel Lazăr”.

Muzeul memorial Iosif Vulcan. Muzeul Memorial “Iosif Vulcan” funcţionează în clădirea care a găzduit, între anii 1896-1906, locuinţa lui Iosif Vulcan şi redacţia revistei „Familia” (str. Iosif Vulcan nr. 16). Iosif Vulcan a înfiinţat în 1865 revista Familia, cu scopul de a răspândi cultura română în Transilvania. În revista Familia a debutat, în 1866, Mihai Eminescu.

Muzeul memorial Ady Endre este găzduit de clădirea fostei Cafenele „Müller” (Parcul Traian nr.1), o clădire de patrimoniu care la cumpăna dintre secolele XIX şi XX era foarte populară printre intelighenţia locală orădeană. Acest cochet local, cu terasă, a fost unul dintre locurile preferate de tânărul poet Ady Endre, el găsind aici spaţiu în care să poată crea.

Muzeul memorial Aurel Lazăr Inaugurat la 1 decembrie 2008, muzeul este găzduit de clădirea ce a servit ca reşedinţă a familiei avocatului dr. Aurel Lazăr (str. Aurel Lazăr  nr. 13),  important om politic român, militant pentru drepturile românilor din Transilvania. Aici, la 12 octombrie 1918, a fost redactat textul "Declaraţiei de independenţă naţională a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”, document de o importanţă deosebită devenit, încă de la lansarea sa, manifestul-program al mişcării politice de eliberare naţională a românilor din Transilvania, mişcare ce a culminat cu dobândirea de către aceştia, la 1 decembrie 1918, a deplinei neatârnări. Expoziţia de bază reconstituie ambientul în care a locuit familia lui Aurel Lazăr în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator