Trimite unui prieten

Turismul în Oradea

Exportă PDF - Turismul în Oradea Tipărește pagina - Turismul în Oradea Trimite unui prieten - Turismul în Oradea

TURISM ŞI OBIECTIVE SPECIFICE ÎN ORADEA

Amplasarea geografică face ca Oradea să fie un punct nodal foarte important în turismul regional şi internaţional. Astfel, municipiul se găseşte la numai 12 km de Băile Felix, cea mai mare staţiune balneo-climaterică permanentă din România. În acelaşi timp, pe teritoriul judeţului Bihor se afla şi multe alte obiective turistice atractive: staţiunea Stâna de Vale, formaţiunile carstice din Munţii Apuseni, spectaculoasele văi ale râurilor ce străbat judeţul, obiceiurile şi tradiţiile de pe întreg cuprinsul său, multitudinea de supravieţuiri arhitecturale ţărăneşti, dar şi alte atracţii de factură naturală şi antropică. Potenţialul turistic al Oradiei este dat nu numai de poziţia sa generală, ci şi de istoricul şi arhitectura sa, precum si de amplasamentul monumentelor sale în planul oraşului. Impresia pe care o lasă celor care o străbat, simpli turişti sau iubitori de arhitectură veche, este aceea de spectaculoasă rezervaţie de arhitectură, de loc unde frumosul, vechi şi mai nou, se îmbină într-un tot unitar, armonios, complex.

Pentru a clădiri un avantaj competitiv în concurenţa sa cu alte entităţi, administraţia publică locală şi industria de turism locală trebuie să lucreze împreună pentru a alege şi a se concentra pe acele priorităţi cu potenţial ridicat de întărire a economiei locale. Pe acele linii directoare prioritare aflate în plină ascensiune şi dezvoltare, dar lipsite momentan de o susţinere coerentă  şi aplecată, de un aport financiar substanţial. Propunerea de proiect intenţionează să stabilească, împreună cu actorii cheie implicaţi în industria turistică locală şi prin extensie regională, direcţii strategice ce vor poziţiona turismul în Oradea astfel încât să genereze valoare adăugată, un plus valoric inerent unei revitalizări economice, sociale şi cultural- artistice (revitalizări urbane, regenerări urbane), prin construirea unui avantaj competitiv pe pieţe ţintă.

 

Turismul cultural şi de patrimoniul-Oradea Arhitectură şi legendă 

Oradea, oraş cu o istorie milenară, aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, un adevărat „oraş punte” între două lumi a reuşit pe parcursul existenţei sale să absoabă şi să configureze conform propriei viziuni asupra lumii tot ceea ce aveau mai bun cele două mari plăci „tectonice” culturale. Efervescenţa spirituală, bogăţia economică a comunităţi şi gustul pentru frumos au făcut ca aici, în urbea de pe malurile Crişului Repede, să îşi găsească loc de manifestare arhitecţi de o valoare redutabilă şi stiluri arhitectonice foarte apropiate Europei Centrale şi Vestice. Considerată de către specialiştii în istoria artelor ca o adevărată „rezervaţie de arhitectură”, urbea de pe malurile Crişului Repede, Oradea este gazda a nu mai puţin de 77 de clădiri monument înregistrate oficial în listele  Comisiei Naţionale pentru Monumente Istorice. Oraş mai apropiat de Europa Centrală, gravitând secole de-a rândul în orbita influenţelor insinuate de regalitatea maghiară şi de Curtea Vieneză, actualul municipiul Oradea şi comunitatea sa istorică s-a lăsat rând pe rând impregnată de valorile colportate prin Europa Centrală.

Din punct de vedere al evidenţei patrimoniului cultural imobil pe zone, în Oradea au fost delimtate două arii de interes: Ansamblul urban „Centrul istoric Oradea” (zona cuprinsă între străzile Independenţei, Mareşal Averescu, Redutei, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Sucevei, Ion Vidu, Bacăului, Armatei Române, Universităţii, Parcul Nicolae Bălcescu, Bulevardele Decebal, Dacia, străzile Rozmarinului, Berzei, Republicii, Louis Pasteur, Măcinului, Parcul I.C. Brătianu, podul Dacia) şi Ansamblul urban Oradea II (zona cuprinsă între străzile Inului, Parângului, staţia CFR Oradea şi Episcopia Bihor).

În aceste zone pot fi admirate clădiri monumente istorice şi de arhitectură, construite în stiluri precum: Renaştere (Cetatea Oradea), Baroc (Basilica Minor – Catedrala romano-catolică „Înălţarea Fecioarei Maria”, Palatul Episcopal, „Şirul Canonicilor”, Biserica cu Lună, Biserica Sfântul Ladislau, Biserica Sfântul Nicolae, Cazarma Husarilor, Biserica roman-catolică din Cetate...), Romantic (Spitalul Orăşenesc, Ansamblul Ursulinelor), Secession (Complexul „Vulturul Negru”, Casa Adorjan I şi II, Casa Poynar, Hotel Astoria (Palatul Sztarill), Hotel Transilvania, Palatul Ulman, Palatul Stern, Palatul Moskovits, Palatul Apollo...), Clasic (Complexul Capucinilor), Eclectic (Teatrul de Stat, Clădirea Bazarului, Clădirea Primăriei, Palatul Finanţelor, Gara Oradea, Spitalul de Neuropsihiatrie, Palatul Rimanoczy Kalman senior, Hotel Rimanoczy, Palatul Casei Centrale de economii, Banca Austro-Ungară (actualul sediu al BNR, Hala Comercială...). 

 

În evidenţele Oficiului Judeţean Bihor al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Oradea apare cu următoarele date:

 

Nr.Crt
 Obiective protejate
 Număr
 1 Monumente şi situri arheologice
 6
 2 Monumente şi ansambluri de arhitectură, monumente tehnice
 91
 3 Clădiri memoriale
 6
 4 Monumente şi ansambluri de artă plastică având valoarea memorială
 19

 

Acest valoros patrimoniu stă la baza unui anumit tip de turism, turismul de patrimoniu, parte componentă a turismului cultural, un segment al pieţei turistice în plin avânt în Europa, dar şi locul unde există o acerbă concurenţă. Starea relativ bună a clădirilor  monument, unele dintre acestea fiind beneficiarele unor programe de reabilitare ce pot fi considerate ca exemple de bune practici (Clădirea Episcopiei greco-catolice, Hotel Astoria, Casa Comitatului, Camera de Comerţ şi Industrie – Sediul Regiei Autonome Apă-Canal), dar şi climatul ospitalier sunt ingredientele care ne determină să credem într-o dezvoltare rapidă a turismului cultural în Oradea.

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator