Planuri urbanistice si elaborari planuri urbanistice

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Plan de regenerare urbana-Cartier Nufarul Zona 1, zona str. Nufarului - str.C-tin Noica - str.Bumbacului - str.Morii, Oradea

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PLAN URBANISTIC ZONAL- pentru zona construită protejată UTR-ZCP01-(SZCP01/01, SZCP01/02 , SZCP01/04, SZCP01/20,SZCP01/31,SZCP01/32)

Planul urbanistic din data de 15.11.2008

Planul urbanistic din data de 15.12.2008