Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A - Oradea

Miercuri , 11 Iunie 2014, 13:33

Exportă PDF - A N U N T privind  elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind  elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind  elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A - Oradea

 

A N U N T privind  elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru pe zona delimitata de str.Sucevei, str.C.Tanase, str.A.Vlahuta, str.Ion Ghica. Scopul lucrarii este stabilirea  reglementarilor urbanistice pe zona studiata privind indicii de utilizare ai terenului (POT, CUT), regimul de inaltime, retragerea fata de aliniament si vecinatati, precum si amplasarea unui imobil de locuinte colective pe terenul care a generat PUZ-ul (identificat cu nr.cad.3665/I, 3665/II, 3666/I, 3666/II, 11645, 162969, 162959, Oradea).

            Planul urbanistic zonal a fost initiat de catre SC PRIMA KAPITAL PROJECT SRL

            Se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, conform proiectului nr.875/2013 intocmit de catre SC Poliart SRL - arh.Tivadar Daniel.

 1) Reglementari pentru zona studiata prin PUZ (zona delimitata de str.Sucevei, str.C.Tanase, str.A.Vlahuta, str.Ion Ghica);

   - zona cu functiuni mixte - locuinte si functiuni complementare (comert, birouri, servicii);

   - POT maxim = 40,0%; - CUT maxim = 4;

   - Regim de inaltime:

             - subzona situata la frontul str.Sucevei: S(D)+P+10 cu coborare in trepte inspre cele doua strazi (str.C.Tanase si str.Ion Ghica);

             - subzona situata la frontul str.Alexandru Vlahuta: S(D)+P+3E+M;

             - subzona situata la frontul str.str.C.Tanase, respectiv str.Ion Ghica: S(D)+P+E+M;

              - subzona centrala: S(D)+P+4E;    

   - limita de implantare: minim 21,5m din axul str.Sucevei, 0-6,0m de la aliniamentul str.C.Tanase, str.Ion Ghica (cu studiu de front/de colt la faza de autorizare), iar pe str.A.Vlahuta la aliniament;

     - retrageri fata de mejdii: front continuu la strada Sucevei, respectiv minim H/2 pentru dezvoltarile in adancime; (la cladiri cu aripi laterale cu calcane contrapuse:0,0m); cu respectare Cod Civil in rest;

    - Se vor amenaja locuri de parcare  si spatii verzi aferente functiunii, in incinta, conform RLU aferent PUZ (pentru locuinte un loc de parcare/unitatea de locuit);

2) Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: S+P+10E la frontul str.Sucevei, cu coborare in trepte inspre str.C.Tanase, respectiv inspre interiorul parcelei;

   -  POT maxim = 40,0%; - CUT maxim = 4; 

   - Amplasarea cladirii si amenajarea incintei se vor realiza conform propuneri prezentate in plansa 02.U;

   - Se propune asigurarea unei rezerve de teren necesara largirii, pe viitor, a str.Sucevei la profil transversal de 25,0m.

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2014-06.07.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro  sau   milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 07.07.2014-21.07.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

 

 

                                                                        Arhitect sef

                                                          Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator