Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras - str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea

Marti , 23 Septembrie 2014, 13:36

Exportă PDF - A N U N T privind  elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras -  str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind  elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras -  str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind  elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras -  str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea

 

A N U N T privind  elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras -  str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pe zona delimitata de: frontul str.Sextil Puscariu, de la intersectia cu str.Lapusului pana la interesectia cu str.Gala Galaction, respectiv frontul str.Gala Galaction de la interesectia cu str.Sextil Puscariu  pana la intersectia cu str.Lugojului. Scopul lucrarii este stabilirea  reglementarilor urbanistice pe zona studiata privind indicii de utilizare ai terenului (POT, CUT), regimul de inaltime, retragerea fata de aliniament si vecinatati, precum si amplasarea unui imobil de locuinte multifamiliale pe parcela care a generat PUZ-ul (nr.cad.19855 Oradea).

            Planul urbanistic zonal a fost initiat de catre Hora Horea Nicolae, Borha Adrian si Isoc Rodica;

            Se propune construirea unui imobil de locuinte multifamiliale (maxim 10 apartamente), conform proiectului nr.12/14 intocmit de catre  arh.Maxim Alexandru.

1)    Reglementari pentru zona studiata prin PUZ

- Schimbare zona functionala din R3a in R6 (frontul str.Sextil Puscariu pe partea nord-estica, de la intersectia cu str.Lapusului pana la interesectia cu str.Gala Galaction, respectiv frontul str.Gala Galaction de la interesectia cu str.Sextil Puscariu  pana la intersectia cu str.Lugojului);

      Reglementari pentru zona de tip R6;

   - regim maxim de inaltime:S(D)+P+2E+Eretras; Hmax la strada: 12,0m; Hmax retragere: 14,0m;

   - POT maxim = 65,0%; POT maxim = 80% pentru parcele de colt;

   - CUT maxim = 2; CUT maxim 2,35 pentru parcele de colt;

   - limita de implantare: la aliniamentul str.Sextil Puscariu, respectiv Gala Galaction;

   - retrageri fata de mejdii: cu respectare Cod Civil si OMS 119/2014 cu privire la insorire;

  - Functiuni admise: conform RLU aferent PUZ;

 

2) Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: D+P+2E+Eretras; H maxim la strada: 12,0m; Hmaxim retragere: 14,0m;

   - nr.apartamente: maxim 10, cu spatiu comun la ultimul nivel;

   - limita de implantare; la aliniamentul str.Sextil Puscariu, respectiv Gala Galaction;

   - retrageri fata de mejdii: min 0,80m fata de mejdia dreapta, min 0,90m fata de mejdia posterioara;

   - nr.locuri de parcare: minim 10; - spatii verzi amenajate: 20% din suprafata parcelei.

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 24.09.2014-19.10.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  cmuat@oradea.ro  

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 20.10.2014 - 03.11.2014 pe pagina de internet: www.oradea.ro

 

 

 

 

                                                                        Arhitect sef

                                                          Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras - str.Sextil Puscariu, nr.21B - Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator