Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

Miercuri , 28 Februarie 2018, 12:26

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462

 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte - avand ca zona de studiu Zona delimitata de:  str.Venus, str.Uranus,  teritoriul studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.762/2005 si  teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.1172/2008;

        Planul urbanistic zonal este initiat de FRITEA ILIE  si elaborat de arh.Pop Adrian Radu, specialist cu drept de semnatura RUR;

 

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din UTR ULiu din zona str.Calea Santandrei - str.Uranus - str.Terra, stabilindu-se

  - etapizarea urbanizarii prin impartirea zonei specificate in avizul de oportunitate nr.126/2018 in 2 subzone (subzona 1 fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism, iar subzona 2 urmand a se reglementa intr-o etapa ulerioara prin PUZ), conform plansei U/3:

  - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0%;  

- Terenul care a generat PUZ-ul se va parcela, rezultand 5 loturi (4 destinate amplasarii de locuinte si unul destinat unor functiuni mixte (servicii cu acces public, dotari de interes public, locuinte);

- Parcelele identificate cu nr.cad.196870, 177462 nu-si modifica forma si suprafata, fiind destinate unor functiuni mixte (servicii cu acces public, dotari de interes public, locuinte);

- regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire, servicii cu acces public, dotari de interes public;

    - H max: trei niveluri supraterane - trei niveluri supraterane: - S+P+1+M/R, D+P+E;

    - POT max = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 4,50m - aliniere obligatorie (exceptie Lot 6);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: pentru Lot1-Lot5: in total 6,0m (2m fata de mejdia NV, 4,0m fata de mejdia SE); Lot6-Lot7: minim 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m pentru Lot1 - Lot5, respectiv Cod Civil pentru Lot6-Lot7;

    - circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se realizeaza pe str.Venus si str.Uranus; Nu se propun alte strazi noi;

    - echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente pe str.Terra, prin extinderea acestora;

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.02.2018 - 24.03.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.03. - 09.04.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana


 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator