Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea

Joi , 11 Februarie 2016, 9:06

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru „Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea", conform proiectului intocmit de catre SC ARHIPELAG PROIECT SRL - arh. Tivadar I. Daniel.     

 

Prin planul urbanistic de detaliu initiat de catre POP ALEXANDRU, se propune construirea unui corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea, conform proiectului intocmit de catre arh. Tivadar I. Daniel, conform planselor de Reglementari urbanistice (03.U) aferenta PUD.

- Reglementari pentru zona studiata prin PUD:

- Regim de inaltime: D+P;

- POT maxim = 70,0%;  CUT maxim = 3;

- In incinta studiata exista un corp de cladire in regim de inaltime P+2E+M si un corp de cladire in regim de inaltime P+E, cu destinatia de birouri (sediul Registrului Comertului Bihor);

- Amplasarea noii cladiri si amenajarea incintei sunt prezentate in plansa 03.U;

  - Limita de implantare: 9,0m de la aliniamentul str.Stefan Zweig, respectiv la aliniamentul str.Marasesti;

  - retrageri fata de mejdii: 0,65m fata de mejdia stanga, alipita in dreapta de corpul de cladire existent;

- In incinta se vor amenaja 6 locuri de parcare;

- In afara incintei, pe domeniul public, se propune amenajarea unei parcari publice, cu dale inierbate;

- Accesul se va realiza din str.Stefan Zweig;  

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.02.2016 -26.02.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.02.2016- 07.03.2016 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

               Arhitect sef

           Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUD - Construire corp cladire cu destinatia arhiva, str. Stefan Zweig, nr.11, nr.cad. 156598 si nr. topo 802/3 - Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator