Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

Vineri , 1 Aprilie 2016, 11:49

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

 si functiuni complementare,

str.Jurcsak Tibor,  nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 - Oradea

 

       Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea amplasarii locuinte si functiuni complementare,  conform proiectului intocmit de catre SC Danterom  SRL - arh.Popa Silviu.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiarii: Suniogh Cristian Adrian, Tirtea Viorel si  Adriana,   Moca Maria, Tomos Daniela  si Octavian,  Tentea Voichita,            

Farcas Francisc, se propune parcelarea  terenului, identificat cu nr.cad.184509 -:- 184513, 169383  (in proprietatea beneficiarilor), stabilindu-se reglementarile urbanistice pe terenul care a generat PUZ-ul si dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata (zona delimitata de str.Apateului - la est, str.Jurcsak Tibor - la vest, str.Corneliu Zdrehus - la nord si drumul provenit din parcelarea ilegala - la sud):

 

Reglementarile pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

      - Numar parcele: 12;

- POT max propus = 40,0%;  CUT max propus = 0,9;

- regim maxim de inaltime: S(D)+P+E+M(Eretras); Hmaxim la cornisa: 8,0m;

- Mobilarea parcelelor se va realiza conform plansei "4/U -Reglementari":

   - limita de implantare gard:  minim 5,50m din axul str.Jurcsak Tibor, respectiv minim 4,50m din axul   drumului public nou propus;

   - limita de implantare cladiri: minim 4,50m de la aliniamentul str.Jurcsak Tibor, respectiv minim 4,0m din axul drumului public nou propus;

   - retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m pe o latura, respectiv minim 4,0m pe cealalta latura;

   - retragere spate: minim 6,0m;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

- Spatii verzi: minim 20,0% din suprafata parcelei; 

Dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata

 

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

   - largirea str.Jurcsak Tibor la profil transversal de 11,0m (5,50m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcele si din care se va deschide o ramificatie perpendiculara (pe directia nord-sud), creindu-se astfel posibilitatea ca, pe viitor, sa se realizeze o legatura cu drumul provenit din parcelarea ilegala din sudul amplasamentului studiat si descarcarea traficului, pe o alta ramura in str.Jurcsak Tibor; Intr-o prima etapa, prin grija initiatorilor PUZ-ului se va constitui drumul public in forma prezentata in plansa "5/U - Proprietatea si circulatia terenurilor"; Drumul nou propus este prevazut cu alveole de depasire in dreptul loturilor 5, 6 si 7;

- Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale se va ceda domeniului public si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 04.04.2016 - 28.04.2016 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.04.2016 - 13.05.2016 pe pagina  de internet: www.oradea.ro.

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator