Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea

Vineri , 8 Februarie 2013, 9:41

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru amplasare locuinte, conform proiectului intocmit de catre SC Gispro SRL-arh. Diana Sime. Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.568/13.06.2012 este zona cuprinsa intre: drumul de exploatare situat la sud, str. Plantelor, zona studiata prin PUD aprobat prin HCL 557/2006 si zona de studiu a PUZ aprobat prin HCL 483/2010;

Prin planul urbanistic zonal initiat de Racz Lenuta, Szabo Albert si Pall Iren, se propune parcelarea terenului in 22 loturi, identificat cu nr.cad.6676 inscris in CF nr.174158 in proprietatea beneficiarului Racz Lenuta si nr.cad. 6742 inscris in CF nr.173479 in proprietatea beneficiarilor Racz Lenuta, Szabo Albert si Pall Iren, conform planselor de Reglementari urbanistice (U/3 si U/4) aferente PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

- POT maxim propus = 35,0%; - CUT maxim propus = 0,6;

- Regim de inaltime: S(D)+P+E(M);

- Limita de implantare: 6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces;

- Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil; - Retragere spate: minim 4,0m

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Accesul la parcele se va realiza din str. Plantelor, pe un drum privat cu profil transversal de 9,0m, prevazut cu zona de intoarcere.

Conform plansei U/4, se propune cedarea, catre domeniul public, a unei suprafete de teren necesara largirii drumului de exploatare situat in sudul amplasamentului (drum in curs de constituire); Terenul necesar largirii strazii se va ceda domeniului public si se va inregistra in Cartea Funciara cu destinatia de drum public.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 09.02.2013- 05.03.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 06.03 - 20.03.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Plantelor, nr.cad. 6676 si 6742 - Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator