Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Luni , 5 Mai 2014, 12:40

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea


            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte,  conform proiectului intocmit de catre SC Poliart SRL - arh.Tivadar Daniel.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara Andok Eva, se propune parcelarea  terenului, identificat cu nr.cad. 13967, 13969, 4566  (in proprietatea beneficiarei), in 14 loturi  destinate amplasarii de locuinte si 1 lot destinat constituirii unui drum privat de acces la parcele, conform planselor de Reglementari urbanistice (05.U) aferenta PUZ. Terenul identificat cu nr.cad.13968 se afla in proprietatea municipiului Oradea si are categoria de folosinta drum public (a fost cedat de catre beneficiar in vederea constituirii unui drum public de acces in prelungirea str.Rimler Karoly.

Reglementarile pentru zona studiata:

     -   POT maxim propus = 35,0%;  - CUT maxim propus = 0,6;

     -   Regim de inaltime:S+P+E(M);

     - Limita de implantare gard: minim 4,50m din axul drumurilor publice, respectiv minim 3,5m din axul drumului privat;

      - Limita de implantare cladiri: minim 6,0m de la aliniamentul drumurilor publice, respectiv minim 4,5m de la aliniamentul drumului privat;

      - Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;    - Retragere spate: minim 6,0m;

      - Exceptie: pentru parcela identificata cu nr.cad.4566: limita de implantare: minim 2,50 m; retrageri fata de mejdii: minim 2,0m;

      - se va  amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

   Accesul la parcele  se va realiza din str.Rimler Karoly si din drumul privat propus la un profil transversal de 7,0m.

            Se propune constituirea drumului public in prelungirea str.Rimler Karoly si largirea acestuia pe portiunile deja constituite la un profil transversal de 9,0m. Deasemenea se propune prelungirea drumului public existent, ce porneste din str.Graurilor, la un profil transversal de 9,0m Terenul necesar constituirii strazilor publice, se va ceda domeniului public si se va inregistra in Cartea Funciara cu destinatia de drum public.

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.05.2014 - 31.05.2014 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na d-na Turbucz Maria,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.06.2014-15.06.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

       Arhitect sef

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator