Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea

Luni , 30 Iunie 2014, 11:49

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasarit” si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasaritului” si amplasare locuinte colective S+P+E+M,  conform proiectului intocmit de catre SC Tehnoproiect SRL- arh. Szasz Paul.     

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Parcul Amintirilor SRL reprezentata prin Rogojan Gabriela, se propune reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasarit” si amplasare locuinte colective S+P+E+M, conform planselor de Reglementari urbanistice (3/U) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

- Functiuni propuse in incinta: functiuni de turism (hotel, pensiune, motel, hostel); alimentatie publica (restaurant, cafenea, bar, club); comert mic en detail; functiuni de cultura (galerii, sali de expozitie, turn muzeu, ateliere de creatie); functiuni administrative (birouri, sedii ONG-uri, sali de evenimente); parc tematic; locuinte colective;

- Regim maxim de inaltime: pentru cladirile vechi: se pastreaza regimul de inaltime existent: P - P+3 (turnul are o inaltime corespunzatoare unui regim P+4); pentru cladirile noi de locuinte colective: S+P+E+M;

- POT maxim propus = 52,0%;  CUT maxim propus = 1,4;

- Amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

  - Limita de implantare:  se va pastra aliniamentul existent la str.Miron Costin;  - cladirile noi cu destinatia locuinte colective se vor amplasa la frontul celor doua strazi (str.Miron Costin si str.Avantului);

  - se vor amenaja 40 locuri de parcare in incinta respectiv 50 locuri de parcare la subsol;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 03.07.2014- 28.07.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea –Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.07.2014 - 12.08.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator