Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea

Miercuri , 12 Martie 2014, 14:19

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal modificator  in scopul modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL 560/2009, pentru delimitarea unei zone destinate activitatilor de comert si servicii, de tip C4, in imediata vecinatate a drumului DN 76 / str. Nufarului.

Prin planul urbanistic initiat de d-nul Popa Gheorghe ca reprezentant al SC Netiq Solutions SRL, fata de fostul PUZ aprobat prin HCL 560/2009, se propune introducerea functiunii ce comert si servicii de tip C4 pentru zona determinata de parcelele identificate prin nr. cad. 19947, 1861/4, 1861/3/ 1861/2, 1861/1, 1846, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18 si un set de reglementari urbanistice care vor defini modul de mobilare a acestei zone:

 

- regim de inaltime S(D)+P+E/M;

- limita de implantare a gardului: 25,0m din axul drumului DN76, respectiv 5,0m din axul drumului de acces str. Apateului, respectiv min.3,75m din axul drumului privat ;

- limita de implantare a constructiilor: 3,0m fata de aliniamentul drumului de acces si 31,0m din axul DN76 ;

- retragerile laterale in raport cu zona de locuinte R2: min 3,0m

- in interiorul zonei C4 retragerile laterale si in raport cu limita posterioara a parcelelor vor respecta prevederile Codului Civil;

- se vor asigura locuri de parcare aferent functiunii propuse potrivit reglementarilor prevazute de HG 525/1996;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax.  0,7;

Accesul in zona, din DN76, se va asigura de drumul public de acces a carui profil transversal va fi de 10,0m. Potrivit reglementarilor PUG profilul transversal al DN 76 va fi de 50,0m (25,0m din ax pe partea beneficiarului). Terenul afectat de largirea retelei stradale potrivit reglementarilor propuse se va transfera domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea.

Pentru celelalte parcele din zona de studiu a documentatiei de urbanism aprobate prin HCL 560/2009, se pastreaza functiunea de zona rezidentiala R2 cu reglementarile urbanistice stabilite initial. 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 13.03-6.04.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 7.04.2014 - 21.04.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                                Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator pentru zona de servicii si locuinte in PUZ aprobat prin HCL 560/2009, str. Nufarului nr. cad. 19947, 1847, 1848, 1849, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator